چه حکومتی و با چه ویژگی را برای آینده ایران مناسب می دانید؟گفتگوی منشه امیر با آقای بیژن کیان

هر روز که می گذرد رژیم اسلامی در ایران بیش از پیش به سقوط نزدیک می شود و از این رو افراد و گروه های سیاسی ایرانی که خواهان آزادی و سعادت ایران و ایرانی هستند تلاش می کنند تا نه تنها روند سقوط و نابودی رژیم را سرعت بخشند بلکه در آینده پسا جمهوری اسلامی نیز نظام حکومتی شکل بگیرد و به قدرت برسد که بتواند در سریع ترین زمان ممکن بیشترین کارایی را برای افتادن دوباره ایران بر روی ریل پیشرفت داشته باشد.

از این رو رشته گفتگوهایی با عنوان: چه حکومتی را برای ایران آینده و سعادت ملت ایران مناسب می دانید را آقای منشه امیر در دو سال گذشته انجام دادند و در این رشته گفتگوها از افراد مختلف با عقاید سیاسی متفاوت پرسش و نظرخواهی گردید.

وبسایت ایران و اسرائیل بار دیگر این گفتگو ها را بازنشر می دهد  چرا که امروز بیش از هر زمان دیگری رژیم در ضعف و بر لبه پرتگاه قرار گرفته است و از هم اکنون ملت ایران باید آگاه گردند که افراد و گروه های مختلف چه نظر و دیدگاهی برای آینده ایران  دارند.

در این گفتگو آقای منشه امیر با آقای بیژن کیان  این پرسش را در میان گذارند.