چه عواملی در غزه قصد داشتند نخست وزیر حکومت فلسطنی را بکشند؟

تبادل اتهامات بین حکومت خودگردان فلسطینی و حماس بر سر سوءقصد نافرجام به جان نخست وزیر دولت فلسطینی همچنان ادامه دارد و در حالی که حماس دخالت در این توطئه ناکام را به شدت تکذیب می کند، هنوز هیچ گروه دیگری مسوولیت آن را به عهده نگرفته است.

رامی حمدالله نخست وزیر حکومت خودگردان و   رئیس سازمان اطلاعات و امنیت این حکومت، روز گذشته (سه شنبه) هنگامی که در بخش شمالی نوار غزه در میان کاروان اتومبیل ها رهسپار محلی بودند تا در آن جا دستگاه تصفیه فاضلاب غزه را که با پول حکومت خودگردان برپا شده است بگشایند، انفجاری در کنار جاده رخ داد که سه تن از همراهان آن ها را به طور سطحی زخمی ساخت ولی آن دو جان سالم به در بردند.

با توجه به آن که شخص محمود عباس رئیس حکومت خودگردان از سلامت به دور است و از نظر سیاسی نیز یک شخصیت ضعیف محسوب می شود، نخست وزیر و رئیس سازمان اطلاعات و امنیت حکومت، در واقع ستون فقرات رژیم هستند و اگر آن ها به قتل می رسیدند، این احتمال قوی وجود داشت که حماس در کرانه غربی نیز به یک کودتای مسلحانه دست بزند و قدرت را به دست گیرد.

ولی حماس این ارزیابی را رد می کند و ادعا دارد که این سوءقصد توسط عوامل سلفی و حتی احتمالا توسط خود حکومت خودگردان ترتیب داده شده بود که بهانه برای دوری از آشتی با حماس باشد.

یکی دیگر از ارزیابی های تحلیلگران اسرائیلی آن است که طراحان توطئه، از ابتدا قصد کشتین آن دو تن را نداشتند، بلکه می خواستند نوعی هشدار به حکومت خودگردان بدهند.

آخرین دیدار رامی حمدالله از نوار غزه پنج ماه پیش بود که حادثه ای به دنبال نداشت. ولی گفتگوهای آن سفر با سران حماس برای برقراری آشتی بین طرفین بدون نتیجه پایان یافت.

حماس می گوید که کوتاه مدتی پس از وقوع انفجار دیروز، چند فرد مظنون را بازداشت کرده است. در این باره جزئیات بیشتری در دست نیست و نوع اتهامات وارده به این اشخاص نیز مشخص نشده است.

یک دیدگاه

  1. حماس می گوید که کوتاه مدتی پس از وقوع انفجار دیروز، چند فرد مظنون را بازداشت کرده است. در این باره جزئیات بیشتری در دست نیست و نوع اتهامات وارده به این اشخاص نیز مشخص نشده است.

Comments are closed.