چه نوع حکومتی برای ایران آینده مناسب است؟گفتگوی آقای منشه امیر با اقای حسن اعتمادی

فردای روزی که این رژیم فروپاشد و سرنگون گردد، چه نوع ساختار سیاسی باید مدیریت ایران را به دست گیرد؟

این پرسشی است که ما در طول ماه های گذشته با چندین تن از شخصیت های سیاسی و تحلیلگران و فعالان وطن پرست ایرانی در میان گذاشته ایم.

در این برنامه پاسخ های آقای حسن اعتمادی شخصیت رسانه ای را می شنویم که سالیان دراز از تلاشگران امور ایران بوده و همچنان نیز فعال است.

نسخه کامل گفتگوی آقای منشه امیر با آقای حسن اعتمادی در اختیار شما مخاطبان گرامی قرار دارد.