چه نوع نظامی سیاسی، مناسب ترین رژیم برای فردای ایران خواهد بود؟ شورای گذار چیست؟

در چارچوب برنامه های هفتگی که روزهای شنبه از تلویزیون کانال یک در لوس آنجلس پخش می شود، این بار گفتگویی با آقای حسن شریعتمداری فرزند زنده نام آیت الله کاظم شریعتمداری پخش شد که در آن توضیح می دهد که “شورای گذار” چیست و برای تغییر رژیم در ایران و آینده کشور چه مسیری را پیشنهاد می کند؟

به گفته آقای شریعتمداری، راه آینده ایران را خود مردم باید انتخاب کنند و بین پادشاهی و جمهوری، آن را که به نظر آنان بهترین است برگزینند، ولی در مرحله انتقالی باید همه احزاب و طیف های سیاسی حق حضور داشته باشند و با یکدیگر همکاری کنند تا انتقال قدرت به دست رژیم آینده ایران، به کمترین مشکلات انجام گیرد.

آقای منشه امیر این گفتگوها با صاحب نظران و تلاشگران سیاسی را با این هدف انجام داده که مردم ایران با همه مکتب های سیاسی آشنا شوند و خوب و بد هر یک را بسنجند تا بهتر بتوانند برای آینده کشور تصمیم گیری کنند. او می گوید که پخش این رشته گفتگوها یک وظیفه ملی و یک امر لازم است و تهیه کننده این برنامه، خود، هیچگونه رژیمی را توصیه نمی کند و تاکید دارد که خود مردم ایران هستند که باید آینده کشور را رقم بزنند.

نسخه کامل این گفت و شنود در اختیار علاقمندان قرار دارد: