چه کسی برای واکسینه کردن فلسطینیان در کرانه باختری و نوار غزه مسؤولیت دارد؟ کارزار تبلیغاتی علیه اسرائیل

منابع خبری در حکومت خودگردان فلسطینی گفتند که اسرائیل موافقت کرده به آن حکومت برای دریافت هزاران دوز واکسن های ضد کورونا از کشورهای مختلف یاری برساند و قرار است نخستین محموله ها امروز (آدینه) به فرودگاه بین المللی اسرائیل وارد شود و به کرانه باختری و نوار غزه فرستاده خواهد شد.

پرزیدنت ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هفته پیش چند هزار دوز واکسن ساخت آن کشور را به حکومت خودگردان اهدا کرد. همچنین قرار است هزاران دوز واکسن از چین و کشورهای دیگر برای فلسطینیان ارسال گردد که همه آن ها از طریق خاک اسرائیل به حکومت خودگردان و نوار غزه انتقال خواهد یافت.

ابتدا گفته شده بود که واکسن های اهدایی کشورهای مختلف از طریق خاک اردن به حکومت خودگردان فرستاده خواهد شد. ولی با توجه به آن که اکثر واکسن ها باید در فضای بسیار سرد نگهداری شود، انتقال آن ها از طریق هواپیما مطمئن تر است.

با این همه، هنوز واکسن کافی به دست حکومت خودگردان نخواهد رسید و واکسن هایی که انتظار واردات آن می رود، در درجه اول صرف واکسیناسیون گروه های نظامی و انتظامی فلسطینی، و همچنین پزشکان و بیماران خواهد شد.

حکومت خودگردان فلسطینی در هفته های اخیر یک کارزار تبلیغاتی علیه اسرائیل به راه انداخته و ادعا می کند که اسرائیل تبعیض قائل شده و در حالی که شهروندان خود را واکسینه می کند، به فلسطینیان یاری نمی رساند و به آن ها واکسن نمی دهد.

مقامات اسرائیلی روشن ساخته اند که دولت اورشلیم، در مرحله نخست باید به تامین تندرستی شهروندان خود بپردازد و مسئولیت تامین بهداشت و درمان فلسطینیان در کرانه باختری و نوار غزه، به عهده حکومت خودگردان می باشد.

برخی سازمان های حقوق بشر ادعا می کنند که چون فلسطینیان تحت نظر اسرائیل زندگی می کنند، بنابراین مسئولیت، به عهده اسرائیل است. ولی دیگران، با استناد به توافق اوسلو که حدود بیست و هشت سال پیش بین اسرائیل و فلسطینیان امضا شد، مسؤولیت کامل تامین رفاه فلسطینیان به گردن حکومت خودگردان می باشد و اسرائیل در این زمینه مسئولیتی ندارد.

چند هزار تن از فلسطینیان وابسته به حکومت خودگردان، در شرق اورشلیم زیست میکنند که آنها تحت مسؤولیت اسرائیل قرار دارند و بدون هیچ تبعیضی، توسط اسرائیل واکسینه شده و می شوند. ولی انانی که مقیم حکومت خودگردان هستند، باید توسط دولت رام الله مورد رسیدگی قرار گیرند.