چین همکاری با سازمان جهانی بهداشت برای یافتن منشا ویروس کرونا را رد کرد

یک مقام ارشد سازمان جهانی بهداشت گفت: «چین، امروز پنجشنبه، برنامه سازمان جهانی بهداشت برای مرحله دوم تحقیق در مورد منشا ویروس کرونا را که شامل فرضیه پخش شدن از آزمایشگاه ووهان است، رد کرد.»

معاون وزیر بهداشت چین به خبرنگاران گفت: «ما چنین طرحی را برای ردیابی ریشه ها قبول نمی کنیم زیرا در برخی جنبه ها، عقل سلیم را نادیده می گیرد و از علم سرپیچی می کند.»

این ادعای مقام بهداشتی چین در حالی است که در ماه‌های اخیر، فرضیه درز ویروس کزونا از آزمایشگاه ووهان، بین نهادهای علمی جهان و مقامات سیاسی کشورها به شدت بالا گرفته است و مدیر سازمان جهانی بهداشت نیز که در ابتدا این فرضیه را غیرمحتمل دانسته بود، اکنون آن را محتمل می‌داند.