ژنرال آویو کوخاوی با پایان دوران خدمت ژنرال آیزنکوت، فرماندهی ارتش دفاعی اسرائیل را به عهده می گیرد

ژنرال اویو کوخاوی رئیس آینده ستاد کل ارتش دفاعی اسراییل

انتصاب یک امیر ارتش اسرائیل به عنوان فرمانده آینده نیروهای مسلح، از جانب همه آشنایان امور و دست اندرکاران امور نظامی با خرسندی عمیق روبرو شد.

دوران خدمت ژنرال گادی آیزنکوت در سمت رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل دو ماه دیگر به پایان می رسد و جانشین او یک امیر شایسته ارتش به نام آویو کوخاوی می باشد که یکی از درخشان ترین جنگاوران ارتش اسرائیل محسوب می شود.

ژنرال آویو کوخاوی در طول سال  های خدمت خود، در همه بخش های ارتش خدمت کرده و نیروی دفاعی اسرائیل را به خوبی می شناسد.

اویگدور لیبرمن وزیر دفاع سه تن را برای انتخاب به عنوان رئیس آینده ستاد نامزد کرده بود که بالاخره ژنرال کوخاوی مناسب ترین آن ها شناخته شد.

با وجود ابراز خرسندی از این گزینش، آشنایان امور گفتند که بر سر این موضوع، روابط وزیر دفاع و نخست وزیر کمی خدشه دار شده است. رسم بر آن است که وزیر دفاع در این زمینه با نخست وزیر مشورت می کند. ولی این بار گفته شد که نتانیاهو در این گزینش دخالتی نداشته است، گرچه نزدیکان او می گویند که انتصاب ژنرال کوخاوی یک گزینش شایسته است.

ژنرال کوخاوی در حال حاضر سمت معاونت رئیس ستاد را دارد و از محبوب ترین امیران ارتش محسوب می شود و دارای دیدگاه های سنجیده است و دارای ابتکارات مهم می باشد.

او در گذشته فرمانده تیپ ارتش در برابر غزه بوده و پیش از آن فرماندهی واحد چتربازان را به عهده داشته و شایستگی و شهامت بسیار از خود نشان داده است.

گرچه ژنرال کوخاوی در چند سال اخیر معاون رئیس ستاد بوده، ولی در دو ماه آینده، تا هنگام آغاز کار خود در سمت رییس ستاد کل، در کنار ژنرال آیزنکوت با عمیق ترین امور ارتشی در ابعاد بیشتری آشنا خواهد شد.

یک دیدگاه

  1. با تشکرفراوان نسبت به زحمات ژنرال ایزنوک د ر دفاع از اسرائیل و درود و برکت برایشان همچنین درود و برکت بر ژنرال آویو کوخاوی به امید خدای اسرائیل ایشان نیز پر قدرت درپیکاربا شرارت حکومت اسلامی ایران عمل کنند . خدا قوت

Comments are closed.