کابینه ائتلافی احتمالی در آلمان، مورد نگرانی محافل سیاسی اسرائیل شده است

اسرائیل از احتمال برپایی یک ائتلاف دولتی در آلمان که به مناسبات بسیار دوستانه دو کشور اسیب برساند، ابراز نگرانی می کند. امروز (یک شنبه) خبر رسید که حزب خانم مرکل برای برپایی دولت جدید، با حزب سوسیال دموکرات های آلمان به توافق رسیده است. حزب خانم مرکل در انتخابات اخیر از اکثریت لازم پارلمانی برای برپایی دولت جدید برخوردار نشد و از این رو ناچار به ائتلاف با یک یا چند حزب دیگر است.

حزب خانم مرکل با نام “اتحاد محافظه کاران” از یک هفته پیش گفتگوهای فشرده ای را با سوسیال دموکرات ها انجام داد و در مورد سیاست های آینده دولت جدید به توافق رسیدند. ولی برخی جناح های داخل حزب حاکم با آن مخالفت می ورزند و هنوز برپایی کابینه ائتلافی قطعی نشده است.

علت ابراز نگرانی برخی از محافل اسرائیل از احتمال برپایی این دولت ائتلافی آن است که در مرامنامه مشترک تاکید نشده است که ادامه روباط دوستانه با اسرائیل باید یکی از اصول سیاستی آلمان باقی بماند. همچنین تعهد نشده است که دولت جدید تائید خواهد کرد که اسرائیل دارای ماهیت یهودی می باشد.

در یک نظر سنجی که امروز (یکشنبه) در نشریه دراشپیگل انتشار یافت آمده است که تقریبا نمی از پرسش شوندگان، از توافقی که بین دو حزب به دست آمده راضی نیستند.