کاربران عرب، در واکنش به اوضاع سوریه: اسرائیل حرف نمیزند، عمل میکند

در شبکه های اجتماعی عربی، آن چه که در رابطه با سوریه و آینده آن می گذرد، با علاقمندی زیاد دنبال می شود. یک تحلیلگر اسرائیلی به نام دانیل سیریوتی نوشت که در برخی از پیام ها در این شبکه ها آمده است که اسرائیل باید به حملات هوایی خود در سوریه ادامه دهد و متجاوزین خونخوار را که به کشتار زنان و کودکان دست می زنند و سلاح های شیمیایی علیه آن مردمان بی دفاع به کار می برند، نابود کند.

در برخی از این پیام ها نوشته شده که اسرائیل تنها عامل جهانی است که می تواند بشار اسد جنایتکار را سرجای خود بنشاند و انتقام خون برادران عرب ما در سوریه را بگیرد.

در پیام دیگری در یک شبکه اجتماعی عربی آمده است: در همان حال که رهبران عرب به رجزخوانی و یاوه گویی در مورد قدرت کوبنده خود ادامه می دهند، اسرائیل سکوت پیشه کرده و در همان حال، هرگاه که لازم باشد، به اقدامات دفاعی دست می زند و لاف و گزافی هم نمی زند.

در برخی از پیام های عربی توصیه شده که اسرائیل باید به نابود کردن انبارهای بزرگ اسلحه متعلق به حکومت ایران و دیگران ادامه دهد تا شاید جنگ و خونریزی در سوریه پایان گیرد و کشتن زنان و کودکان متوقف گردد.

گزارشگر اسرائیلی نوشت که این نخستین بار نیست که کاربران عرب از حمله هوایی اسرائیل به انبارهای اسلحه و پایگاه های نظامی در سوریه ابراز خرسندی می کنند و خواهان ادامه آن می شوند.

یک کاربر عرب در وبسایت واکنش های متعلق به تلویزیون الجزیره نوشت: «هنگامی که دنیا نسبت به کشتار زن و مرد و کودک در سوریه سکوت کرده، و کاربرد سلاح های شیمیایی نیز با ضربات کوبنده لازم همراه نمی باشد، از هرگونه حمله اسرائیل به توان نظامی ارتش جنایتکار سوریه باید خشنود بود و آن را تشویق کرد».

یک کاربر عرب در واکنش خود نوشت: «حالا خود شما بگوئید، دشمنان واقعی اعراب کی هستند؟ اسرائیل است و یا رهبران جنایت پیشه عرب که این چنین مردمان خود را می کشند؟»