کارخانه ماسه سعادت متعلق به سپاه پاسداران موجب تخریب کوه گرین در لرستان شده است

صدها تن از مردم خاوه لرستان در اعتراض به تخریب منابع طبیعی توسط کارخانه ماسه “سعادتی” سپاه پاسداران در مقابل بخشداری تجمع کردند که منجر به درگیری نیروهای امنیتی و انتظامی با آنان شد.

به گفته منابع محلی، نیروهای انتظامی و امنیتی به دستورمستقیم سپاه پاسداران لرستان، قصد داشتند شمار زیادی از معترضان را بازداشت کنند که با مقاومت مردم منطقه روبرو شدند و همین موضوع سبب تیراندازی ماموران و آغاز درگیری میان نیروهای انتظامی و مردم شد.

در جریان این تجمع، مردم این منطقه در اعتراض به تخریب محیط زیست به سوی این کارخانه حرکت کرده و خواستار عدم فعالیت این کارخانه شدند.
تاکنون مقام‌های استان لرستان درباره بروز این درگیری و دلیل آن توضیحی ارائه نکرده اند.