“کارزار آزادی نازنین زاغری”: «وزارت خارجه بریتانیا ده مامور گروگان گیری رژیم را تحریم کند»

با نزدیک شدن دو هزارمین روز زندانی شدن خانم نازنین زاغری در ایران، یک نهاد حقوق بشری که برای آزادی او تلاش می کند، از دولت بریتانیا خواسته است که برای وارد آوردن فشار بر رژیم ایران، برای پایان بخشیدن به این بی عدالتی، ۱۲ تن از ماموران رژیم را مورد تحریم قرار دهد. ولی بعید می نماید که این اقدام دولت لندن نیز بتواند حکومت ایران را برای آزادی این بانو که به ادعای جاسوسی زندانی شده، زیر فشار بگذارد.

در نامۀ این گروه با نام “کارزار آزادی نازنین زاغری” خطاب به وزارت خارجه بریتانیا گفته شده که ده نفری که باید از جانب دولت بریتانیا تحریم شوند، افرادی هستند که مستقیما در تعیین افرادی که باید به گروگان گرفته شوند تصمیم می گیرند و آن را به اجرا میگذارند و نازنین زاغری یکی از قربانیان آن ها بوده است.

در سال های اخیر ده ها شهروند ایرانی که تابعیت مضاعف کشورهای اروپایی و یا ایالات متحده را دارند، پیش از ورود به ایران بازداشت گردیده و به ادعای آن که برای کشورهای بیگانه جاسوسی می کنند، به زندان افتاده اند.

تقریبا اطمینان وجود دارد که نازنین زاغری نیر قربانی کلاشی رژیم ایران از دولت بریتانیا به هدف بازپس گرفته مبلغ چهارصد میلیون دلار شده، که در دوران رژیم پیشین، به هدف خرید تانک های ساخت بریتانیا، به کارخانه های آن کشور پرداخت شده بود.

در این کلاشی آشکار، رژیم ایران پس از به گروگان گرفتن نازنین زاغری، به اتهام واهی جاسوسی، او را به پنج سال زندان محکوم کرد.

کارزار آزادی زاغری، جزئیات کاملی را درباره سوابق و جرایم این ده نفر به صورت یک پرونده کامل در اختیار وزارت خارجه بریتانیا قرار داده و اعلام داشته که قصد دارد در ماه آینده، دو پرونده دیگر، حاوی اسامی ماموران بیشتری از حکومت ایران را ارائه کند و خواستار تحریم آن ها شود.

نام این افراد انتشار نیافته است.

معلوم نیست که وزارت خارجه بریتانیا تا چه حد حاضر شود در این راستا گام به پیش گذارد. دولت لبنان در طول چهل سال اخیر همیشه تلاش کرده نوعی روابط قابل قبول را با حکومت ایران حفظ کند. البته این رواط زیر و بم های زیادی داشته و حتی سفارت انگلیس در تهران بارها هدف حمله و تعرض قرار گرفته، ولی هرگز قطع روابط صورت نگرفته و اگر برای مدتی، نمایندگی دیپلماتیک بریتانیا در تهران وجود نداشته، موقتی بوده است.

تحلیلگران ارزیابی می کنند که حتی اگر کارزار جدید برای اعلام تحریم علیه ماموران رژیم به نتیجه نرسد، ولی در هر حال حلقه ای از تلاش های بیشتری است که ممکن است فشار علیه رژیم ایران را بیشتر کند تا به این ستمگری علیه بانوی بیگناهی که به گروگان گرفته شده پایان دهد.