کارشناسان اسرائیلی: استفاده از واکسن ضد کورونا ساخت کارخانجات فایزر کار ساده ای نخواهد بود

کارشناسان امور درمانی در اسرائیل می گویند که استفاده از واکسن ضد کورونا که توسط کمپانی بزرگ داروسازی فایزر تولید خواهد شد با یک رشته مشکلات لجستیک و تجهیزاتی روبرو خواهد بود که باید برای آن ها چاره اندیشی شود. علاوه بر این، ارزیابی می شود که مردم دنیا هنوز باید شش ماه دیگر صبر کنند تا شاید بتوانند از این واکسن بهره مند گردند.

مقامات وزارت بهداشت اسرائیل گفتند که یک مشکل اصلی، لزوم نگهداری این واکسن در یخچالی است که حرارت آن هفتاد درجه زیر صفر باشد و واکسن باید در دو نوبت و با فاصله یک هفته تزریق شود.

مفهوم این امر آن است که در مراکز تزریق، باید یخچال های ویژه وجود داشته باشد و تجهیزات دیگری نیز نصب شود تا تزریق واکسن به طور پاک صورت گیرد و فاسد نشود.

بعید می نماید که در کشورهایی مانند ایران، بتوان به آسانی این تجهیزات را نصب کرد. حتی برای اسرائیل نیز تهیه آن آسان نخواهد بود.

این مشکلات، شمار کانون های تزریق را نیز محدود می کند و ممکن است افراد ناچار شوند برای رسیدن به آن مراکز، راه دوری را بپیمایند.

ایالات متحده بیش از نیم میلیارد واحد از این واکسن را پیش خرید کرده و این پرسش پیش می آید که کشورهای دیگر چه هنگام خواهند توانست این واکسن را در اختیار بگیرند.

همچنین، برای حمل واکسن از محل کارخانه در ایالات متحده تا کشور سفارش دهنده، باید هواپیماهای ویژه ای آماده ساخت که به یخچال هایی با دمای هفتاد درجه زیر صفر مجهز باشند. انتقال واکسن ها از هواپیما به مراکز تزریق نیز کار ساده ای نخواهد بود.

هنوز معلوم نیست که صرف نظر ار ایالات متحده، کدام کشورها در ظرف مدت کوتاهی خواهند توانست این واکسن را در اختیار بگیرند.

اسرائیل که واکسن ضد کورونا را که توسط کارخانجات مودرنا در دست تهیه میباشد پیش خرید کرده، هم اکنون با فایزر در تماس است تا هفت میلیون واحد آن را خریداری کند.

بهای یک واحد واکسن حدود چهار دلار خواهد بود و اسرائیل حدود سیصد میلیون دلار برای خرید آن اختصاص داده است.

در ایران، مقامات حکومتی ادعا می کنند که واکسن ساخت خود آن ها به زودی به بازار می آید. ولی نسبت به درستی این ادعا، ابراز تردید بسیار می شود و هنوز معلوم نیست که آیا ایران نیز به گروه کشورهای وارد کننده این واکسن از فایزر با مودرنا خواهد بود.