کارشناسان اسرائیلی: رژیم ممکن است زیر پوشش مذاکرات اتمی، ناگهان ساخت اولین بمب را اعلام کند

مقامات نظامی و امنیتی اسرائیل ابراز نگرانی می کنند که رژیم ایران، با سوء استفاده از مدتی که برای رسیدن به توافق جدید اتمی مورد نیاز باشد، به برنامه های اتمی خود با شتاب بسیار ادامه دهد و در پوشش این تلاش ها فعالیت اتمی خود را به مرحله تولید بمب هسته ای بکشاند و دنیا را غافلگیر کند.

چند تن از کارشناسان اندیشکده های امور امنیتی و نظامی اسرائیل گفته اند که رسیدن به توافق با ایالات متحده بر سر برجام و برنامه های موشکی رژیم ایران ممکن است چند سال به درازا بکشد. آن ها یادآوری می کنند که گفتگوها برای رسیدن به برجام نخستین، چند سال طول کشید و این بار رسالت دشوارتری به عهده دست اندرکاران غربی است که رژیم ایران را به نقطه ای برسانند که برنامه های اتمی خود را برای همیشه ترک گوید و از برنامه های موشکی خود نیز دست بردارد.

اسرائیلیان ابراز نگرانی می کنند که رژیم ایران، همزمان با تماس و مذاکره با جامعه جهانی، برنامه های غنی سازی اورانیوم را نیز ادامه دهد و جزئیات آن را محرمانه نگاه دارد و در لحظه ای که ممکن است سه ماه و یا شش ماه دیگر باشد، دنیا را غافلگیر سازد و اعلام دارد که نخستین بمب اتمی خود را با موفقیت آزمایش کرده است.

به گفته کارشناسان، اسرائیل نمی تواند، و نباید تا آن هنگام صبر کند. بلکه باید به هشیاری ادامه دهد و در لحظه ای که مطمئن می شود که رژیم ایران مشغول تولید نخستین بمب اتم است، همه تاسیسات اتمی و موشکی حکومت را در هم بکوبد.

صخی هنگبی وزیر آبادانی اسرائیل، که پیشینۀ بسیار طولانی امور امنیتی دارد و سالیان دراز است که امور ایران را نیز دنبال کرده است، در این هفته گفت که بیم دارد دنیا و ایالات متحده به موقع اقدام نکند و اسرائیل ناچار شود بدون موافقت و حمایت ایالات متحده، تاسیسات اتمی رژیم ایران را مورد حمله قرار دهد.

آن چه این نگرانی اسرائیل را بیشتر می کند، دستور مجلس به دولت در مورد محدود ساختن روند بازرسی های ماموران آژانس بین المللی اتمی می باشد. حکومت ایران اعلام داشته که از اوایل اسفند ماه، از تعهدات خود در چارچوب پروتکل الحاقی بیرون می آید. به موجب این پروتکل، که همه کشورهای عضو ان پی تی آن را امضا کرده اند، بازرسان آژانس بین المللی اجازه دارند بدون خبر قبلی، از هر مکانی که مظنون به نظر می رسد دیدن کرده و با بازرسی بپردازند.

حکومت ایران پروتکل الحاقی را امضا کرد، ولی برای رای گیری به مجلس برده نشد و اکنون رژیم ادعا می کند که به طور “داوطلبانه” اجرای این تعهد را به عهده گرفته و تضمینی درباره ادامه آن نداده است.

کارشناسان امور امنیتی اسرائیل می گویند که اگر بازرسی های ماموران آژانس با این بهانه محدود گردد، نگرانی های اسرائیل را در مورد ترفند بازی و پنهانکاری رژیم ایران در ساخت بمب هسته ای دو چندان می سازد و ممکن است آتش جنگ ناخواسته ای را شعله ور سازد.