کارشناسان اسرائیلی: سر مار در تهران است و اسرائیل نباید به کشمکش جنگی با حزب الله لبنان کشانده شود

نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل در نشست رسانه ای، هر دو به رژیم ایران و حزب الله لبنان هشدار دادند

شماری از تحلیلگران امور امنیتی در اسرائیل بر این باورند که سر مار در تهران است و حزب الله لبنان، تنها وسیله و عاملی در دست رژیم ایران است که ماموریت دارد سر مقامات اسرائیل را گرم نگاه دارد تا رژیم ایران بتواند به قدرت یابی خود ادامه دهد و به مرحله ای برسد که در صدد حمله به اسرائیل برآید.
این ارزیابی پس از آن در برخی رسانه های اسرائیلی مطرح گردید که برخی اسرائیلیان از شکیبایی دولت و فرماندهان ارتش اسرائیل در برابر تعرضات و تحریکات حزب الله لبنان، زبان به انتقاد گشوده و گفته اند که بهتر بود اسرائیل با استفاده از فرصت روز گذشته (دوشنبه)، ضربات سهمگینی به حزب الله وارد می آورد و به یک آشتباری محدود بسنده نمی کرد.

نفر بر زرهی ارتش اسرائیل در نزدیکی مرز لبنان

ولی گروه دیگری از تحلیلگران اسرائیلی بر این گُمان هستند که دولت، سیاست درستی در پیش گرفته و به تحریکات حزب الله کشانده نمی شود و شکیبایی را حفط می کند و از بروز یک نبرد گسترده با حزب الله دوری می جوید، زیرا خطر اصلی را حکومت ایران و احتمال استقرار آن در سوریه می داند و باید بیشترین توان اسرائیل مصروف خنثی کردن این برنامه خطرناک رژیم ایران باشد.
نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل، در همایش رسانه ای کوتاه شب گذشته (دوشنبه) از یک سو به حزب الله و حکومت ایران شدیدا هشدار دادند که اگر اسرائیل مورد تعرضی قرار گیرد، قاطعانه از خود دفاع خواهد کرد و در همان حال نیز گفتند که اسرائیل مایل به درگیری و نزاع نیست و در برابر حزب الله شکیبایی نشان داده و در جریان حمله ای که روز چهارشنبه گذشته در حومه دمشق انجام شد و طی آن یک فرمانده نیروهای حزب الله در سوریه به هلاکت رسید، هدف، جلوگیری از استقرار رژیم ایران در خاک سوریه بوده و حزب الله را هدف نگرفته بود.
آنانی که می گویند دشمن اصلی، حکومت ایران است و اسرائیل نباید به جنگ با حزب الله کشانده شود، حتی برگزاری نشست رسانه ای شب گذشته بنیامین نتانیاهو و بنی گانتس را زاید می دانند.

آن ها می گویند: کل ماجرایی که بعدازظهر دیروز در مرز اسرائیل با لبنان، در یک ناحیه جنگلی به نام شبعا رخ داد، حادثه کوچکی بود که حزب الله حتی وقوع آن را تکذیب می کند و در آن کسی کشته نشده و آسیبی وارد نیامده است و بنابراین لزومی نداشت که به خاطر این رویداد حاشیه ای، نخست وزیر و وزیر دفاع، شخصا در برابر خبرنگاران حاضر شوند و خطاب به رژیم ایران و حزب الله لبنان، پیام های آشکار برسانند.

در همین رابطه، منشه امیر در مصاحبه شب گذشته با تلویزیون کانال یک در لوس آنجلس، در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است اسرائیل پیش از پایان دوران ریاست جمهوری پرزیدنت ترامپ به حمله نظامی علیه تاسیسات اتمی رژیم ایران دست بزند، گفت: اسرائیل خواهان جنگ نیست و در این راه پیشگام نخواهد شد.
تلاش کنونی اسرائیل، به گفته برخی کارشناسان امور امنیتی در اسرائیل، باید جلوگیری از استقرار سپاه قدس در سوریه باشد.

آن ها می گویند: اسرائیل در سال ۱۹۸۲ دچار یک اشتباه سیاسی شد و جلوی برپایی حزب الله در لبنان را نگرفت و اکنون نباید همان اشتباه را تکرار کند و در برابر تلاش سپاه پاسداران، به نیت برپایی مواضع جنگی در خاک سرویه، دست به روی دست بگذارد.

در دو سال و نیم اخیر بارها انبارهای اسلحه حکومت ایران در سوریه و کارگاه تولید موشک های نقطه زن و همچنین تاسیسات نظامی دیگر متعلق به رژیم ایران هدف حمله هوایی قرار گرفته، که همه این حملات به اسرائیل نسبت داده شده است.