کارشناسان اسرائیلی: مرحله اول موفقیت آمیز بود، ولی هنوز راه درازی در پیش است

با آن که دور اول مذاکرات بین رهبران ایالات متحده و کره شمالی با موفقیت چشمگیر پایان یافته، بسیاری از تحلیلگران در ارزیابی آینده این تلاش، جانب احتیاط در پیش گرفته و می گویند باید دید که ادامه آن چگونه خواهد بود و طرفین چه هنگام برای خلع کامل سلاح های اتمی و موشکی کره شمالی به توافق نهایی خواهند رسید.

پرزیدنت ترامپ در سخنان دیروز خود (سه شبنه) گفت که خلع سلاح به زودی آغاز خواهد شد. ولی کارشناسان بعید می دانند که این خواسته به زودی انجام گیرد و بر این باورند که هنوز راه درازی در پیش است.

همچنین، موافقت پرزیدنت ترامپ با باطل کردن رزمایش مشترک با کره جنوبی موجب ابراز شگفتی در میبان کارشناسان نظامی آمریکایی گردید. آن ها قاصعیت نظامی آمریکا در برابر کره شمالی را یک عامل جدی برای کشاندن کیم جونگ اون به پای میز مذاکرات دانسته بودند. ولی دیگران می گویند که در هر مذاکره ای، باید طرفین نسبت به یکدیگر گذشت نشان دهند، در غیز این صورت، توافقی به دست نخواهد آمد.

پرزیدنت ترامپ به حکومت ایران نیز هشدار داده که اگر به اجرای برنامه های اتمی باز گردد، “سخت مجازات خواهد شد”.

برخی تحلیلگران این اخطار را نوعی تهدید جنگی تلقی کرده اند و شماری از ایرانیانی نیز که خود را “روشنفکر” می خوانند، مطالبی علیه ترامپ انتشار داده و او را به جنگ طلبی متهم ساخته اند – و این در حالی که تهدید به اقدامات نظامی، می تواند یکی از عواملی باشد که رژیم را به پای میز مذاکره بکشاند.

آشنایان امور می گویند که حتی اگر درگیری نظامی بین ایالات متحده و ایران رخ دهد، به تاسیسات اتمی و موشکی و قرارگاه های سپاه پاسداران و زیرساخت جنگی رژیم محدود خواهد شد و هیچ حمله ای نسبت به هدف های غیرنظامی ایران به عمل نخواهد آمد.

در عین حال، برخی رفتارهای پرزیدنت ترامپ در مذاکرات سنگاپور مورد انتقاد شدید قرار گرفته است. ترامپ خطاب به روزنامه نگاران گفت که دیدار با کیم جونگ اون را یک افتخار برای خود می داند. آگاهان پرسیدند که چگونه رئیس جمهوری ایالات متحده، یعنی کشوری که همیشه خود را از مدافعان حقوق بشری دانسته، دیدار با دیکتاتور جنایتکاری را یک افتخار می داند.

همچنین این ارزیابی عنوان گردیده که اگر رهبر کره شمالی به خلع سلاح اتمی و موشکی تن در دهد، ایالات متحده در آینده نسبت به ادامه حکومت دیکتاتوری و سرکوب مردم کره شمالی دخالتی نخواهد کرد.

طرفداران ترامپ می گویند که ابراز خرسندی او از دیدار با فرد خود شیفته ای مانند حاکم کره شمالی، جنبه ترفند داشته تا حال و هوای دوستانه تری برای انجام مذاکرات ایجاد شود/

به گفته برخی آگاهان، چنین امری می تواند یک چراغ سبز برای رژیم ایران باشد، که اگر به علت بحران شدید اقتصادی و خیزش مردمی، ناچار شود به گفته خامنه ای به یک نرمش قهرمانانه دوباره دست بزند و به دور میز مذاکرات با ایالات متحده باز گردد و یک توافق اتمی جدید را بپذیرد، می تواند مطمئن باشد که ادامه حکومت خود را تضمین کرده و می تواند همچنان به سرکوب مردم ادامه دهد. آیا چنین ارزیابی به واقعیت خواهد پیوست؟

برخی تحلیلگران اسرائیلی ارزیابی کردند که هراندازه توافق اتمی با کره شمالی پیش رود، انزوای حکومت ایران بیشتر خواهد شد. آن ها یادآوری می کنند که پیشرفت های اتمی و موشکی رژیم ایران تا حدی مدیون تجربیات و تکنولوژی کره شمالی بوده که از این پس باید روابط خود با رژیم ایران را به حداقل برساند و بدین سان، انزوای رژیم ایران در صحنه بین المللی عمیق تر خواهد شد.

منشه امیر در یک گفتگوی تحلیلی با دکتر مهدی آقازمانی در تلویزیون اندیشه در لوس آنجلس، ارزیابی کرد که ادامه تحریم های اقتصادی و فشار نظامی بر حکومت ایران، ممکن است خامنه ای را ناچار کند برای حفظ رژیم یک بار دیگر به آن چه که “نرمش قهرمانانه” خوانده بود دست بزند و به دور میز مذاکرات اتمی با ایالات متحده باز گردد و این بار حاضر به برچیدن کامل توان اتمی رژیم گردد.

منشه امیر در استدلال خود در مورد این ارزیابی، یادآوری کرد که علی خامنه ای سال ها پیش درسمت امام جمعه تهران، در خطبه خود گفته بود که بزرگترین وظیفه مسلمانان حفظ اسلام است. در آن هنگام روح الله خمینی، علی خامنه ای را که رئیس جمهوری بود احضار کرد واور را توبیخ کرده گفت که بزرگترین وظیفه، حفظ حکومت اسلامی، حتی به قیمت متوقف گذاشتن موقت اصول پنجگانه اسلام از قبیل نمای و روزه و حج است.

منشه امیر نتیجه گرفته گفت: اکنون اگر خامنه ای حکومت اسلامی در ایران را در آستانه سقوط احساس کند، ممکن است حاضر به صرفنظر کردن از توان اتمی و موشکی شود.