کارشناسان می گویند که اسرائیل باید به اردن کمک اقتصادی و مالی اعطا کند

 

به دنبال بحران اقتصادی در اردن که موجب به راه افتادن تظاهرات اعتراضی در آن کشور گردید، برخی از کارشناسان سیاسی در اسرائیل به دولت توصیه می کنند که به کمک مالی اردن بپردازد تا از لرزان شدن پایه های حکومت سلطینی جلوگیری کند.

برخی سیاستمداران اسرائیل ابراز نگرانی می کنند که اگر نظام کنونی در اردن فروپاشد، ممکن است گروه های اسلامی تعصب گرا جانشین آن گردند و امنیت اسرائیل به خطر افتد.

اکنون سالیان دراز است که اردن با مشکلات فزاینده مالی روبوست. آن کشور کوچک هیچگونه منابع طبیعی ندارد و از نظر صنعتی و تولیدات نیز چندان پیشرفته نیست و به کمک مالی خارجی نیاز دارد.

اکنون برخی کارشناسان اسرائیلی می گویند که بهتر آن است اسرائیل پیشگام شود و به حل مشکلات اقتصادی آن کشور یاری برساند که مبادا حکومت کنونی فروپاشد و ثبات و امنیت از اردن رخت بر بندد.

گروه های اسلامی و به ویژه اِخوان المسلمین در اردن نقوذ زیادی دارند و دو سوم از جمعیت آن کشور را نیز فلسطینی ها تشکیل می دهند و مجموعه این عوامل، سیستم پادشاهی آن کشور را همیشه شکننده ساخته است.

کارشناسان اسرائیلی می گویند که کشور اردن پهنۀ امنیتی اسرائیل محسوب می شود و از نزدیک شدن حکومت ایران و سازمان های ترور افراطی به خاک اسرائیل جلوگیری می کند و اگر رژیم آن کشور برافتد، امنیت اسرائیل به طور مستقیم مورد خطر قرار خواهد گرفت.

کابینه اردن قصد داشت با افزایش مالیات ها و بالابردن بهای سوخت و برخی مایحتاج عمومی، موجب ایجاد نوعی توازن در بودجه آن کشور شود و گامی به اقتصاد سالم نزدیک گردد. ولی اعتراض های مردمی موجب توقف این برنامه گردید و ملک عبدالله دوم نخست وزیر را برکنار کرد.

اکنون کارشناسان اسرائیلی به دولت توصیه می کنند که با توجه به اقتصاد قوی اسرائیل و توانائی های مدیریتی و سرمایه گذاری خود، آستین ها را بالا بزند و به یاری اردن بشتابد.

مقامات دولتی هنوز نسبت به این توصیه واکنشی نشان نداده اند. ولی برخی کارشناسان دیگر می گویند که دخالت خارجی در اقتصاد یک کشور، گاهی نه تنها نتیجه بخش نیست، بلکه ممکن است پیامد منفی داشته باشد.

 

یک دیدگاه

Comments are closed.