کارشناسان نظامی اسرائیل بعید می دانند که حزب الله پس از انهدام تونل تعرضی آن در خاک اسرائیل به واکنش جنگی دست بزند

حسن نصر الله سرکرده حزب الله لبنان در هفته های اخیر چند بار تهدید کرده که اگر اسرائیل بخواهد علیه کارگاه های بهینه سازی موشک ها که د رحومه بیروت قرار دارد، اقدام کند، با واکنش کوبنده روبرو خواهد شد. نصرالله ادعا کرده که “اسرائیل از هرگونه اقدام تعرضی علیه حزب الله پشیمان خواهد شد”.

با این همه، آگاهان نظامی در اسرائیل ارزیابی می کنند که حزب الله مایل نیست با اسرائیل وارد جنگ شود. اسرائیل نیز به هیچ وجه قصد بحرانی کردن اوضاع را ندارد و اقدامات آینده این کشور به تناسب امکانات زمان و مکان خواهد بود.

مقامات نظامی اسرائیل روشن ساختند که همه عملیات اخیر ارتش برای نابود کردن تونل های تهاجمی حزب الله ، در داخل خاک اسرائیل انجام گرفته و از نظر قوانین بین المللی حق مسلم این کشور است و جنبه تعرضی ندارد و نمی تواند بهانۀ برای حمله علیه اسرائیل قرار گیرد.

اسرائیل هم اکنون مشغول احداث یک دیوار بلند در خط مرزی با لبنان می باشد که تهاجم ناگهانی حزب الله به خاک این کشور را بسیار دشوار می سازد و  پس از آن که تونل های تهاجمی حزب الله نیز، توسط اسرائیل شناسایی و خنثی شده است، موضوع حساسی که باقی می ماند، کارگاه های بهینه سازی موشک ها در حومه بیروت می باشد، که اسرائیل از جامعه جهانی و دولت لبنان و ایالات متحده و دیگر قدرت های جهان انتظار دارد برای برچیدن آن ها به اقدامات لازم دست بزنند.

ارتش اسرائیل ارزیابی کرده که به احتمال قوی، حزب الله لبنان قصد ندارد نسبت به کشف تونل های تهاجمی و انهدامی آن توسط اسرائیل واکنشی نشان دهد.

به دنبال این ارزیابی، با آن که ارتش بخش های نزدیک به مرز لبنان، در شمال اسرائیل را منطقه نظامی اعلام کرده که ورود غیرنظامیان به آن جا ممنوع خواهد بود، ولی به اهالی شمال اسرائیل دستور داده که به زندگی عادی همچنان ادامه دهند و به گردشگران داخلی و خارجی گفته شده که از گردش در نواحی هم مرز با لبنان و سوریه نگران نباشند

اسرائیل هم اکنون مشغول احداث یک دیوار بلند در خط مرزی با لبنان می باشد

یک دیدگاه

  1. تونلهایی هم تا نزدیک دهانه حفر شده اند که در طول یک شب می توانند تکمیل شوند و مورد بهره برداری عملیاتی قرار گیرند ، کشف این نوع تونلها مشکل است ، تونلهای باز شده فریب دهنده هستند اصلی نیستند.

Comments are closed.