کارشناسان ورزشی: آینده ورزش ایران به خاطر خودداری از مسابقه با حریف اسرائیلی در معرض خطر قرار دارد

احسان حاج صفی و مسعود شجاعی

دست اندرکاران ورزش در ایران هشدار می دهند که اگر لجاجت حکومت در حلوگیری از رقابت با ورزشکاران اسرائیلی در مسابقات جهانی ادامه یابد، روزی خواهد آمد که ایران از اکثر و حتی همه مسابقات بین المللی محروم خواهد شد، زیرا دنیا اجازه نخواهد داد که تحریم ورزشکاران اسرائیلی توسط حکومت ایران ادامه یابد. در سال های اخیر بارها ورزشکاران ایرانی به دستور حکومت، با توسل به بهانه های مختلف، حاضر به رویارویی با ورزشکاران اسرائیلی نشده اند – که این امر در برخی موارد، آسیب چشمگیری به رشته های ورزشی ایران وارد کرده است.

وبسایت “عصر ایران” اخیرا نوشت که دست کم در ۲۶ مورد، ورزشکاران ایرانی به دستور مقامات آن کشور ناچار شدند از دادن مسابقه با ورزشکاران اسرائیلی خودداری کنند و عملا موجب پیروزی ورزشکار اسرائیلی گردیدند و به او “هدیه” دادند.

(این مقاله را می تواند در ستون “واکنش ها” در وبسایت ما مطالعه فرمائید)

دو تن از اعضای شورای فنی کشتی آزاد ایران، با نام های منصور برزگر و ابراهیم جوادی، اخیرا هشدار دادند که جلوگیری از رقابت ورزشکاران ایرانی با حریفان اسرائیلی در صحنه ورزش بین المللی، “نه تنها کشتی ایران، بلکه همه رشته های ورزشی کشور را با خطر تعلیق روبرو می کند”. به عبارت دیگر، ایران ممکن است از بسیاری از رشته های مسابقات ورزشی جهان کنار گذاشته شود.

ابراهیم جوادی در ادامه هشدار خود گفت: «اگر چاره ای برای مساله رویارویی با ورزشکاران اسرائیلی پیدا نکنیم، ناچار خواهیم بود کل ورزش ایران را به تعطیل بکشانیم.

منصور برزگر نیز در ادامه هشدار خود نسبت به این خطر گفته است که “بحث تعلیق کشتی ایران بسیار جدی است و باید مسوولین با حدیت این امر را دنبال کنند”.

طبق بند چهارم اساسنامه کمیته بین المللی اولمپیک، دخالت دادن هرگونه امور مذهبی، سیاسی، قومیتی، نژادی و همه امور دیگری که خارج از عُرف ورزش می باشد، در امور ورزشی ممنوع است. این اصل باید در همه نهادهای ورزشی از باشگاه ها تا فدراسیون ها و مسابقات بین المللی در نظر گرفته شود. هرگونه تخلف از این دستور ممنوع است و مخالف قوانین ورزشی بین المللی محسوب می گردد.

در یک سال اخیر دو مورد در مسابقات بین المللی پیش آمد که به ورزشکاران ایرانی دستور داده شد از رویارویی با حریف اسرائیلی خویش خودداری کنند – در غیر این صورت، پس از بازگشت به ایران شدیدا مجازات خواهند شد.

احسان حاج صفی و مسعود شجاعی فوتبالیست های ورزیده ایرانی به خاطر بازی در چارچوب تیم باشگاه یونانی “پانیونیوس” با تیم اسرائیلی “مکابی”  به دستور مقامات فدراسیون فوتبال ایران، از ادامه مسابقه در تیم ملی ایران محروم شدند. ولی پس از چندی، این تحریم علیه حاج صفی باطل شد، گرچه، مسعود شجاعی همچنان مورد تحریم حکومت ایران قرار دارد.

یک مورد دیگر کشتی نگرفتن علی کریمی با رقیب اسرائیلی خود بود. کریمی برای آن که با حریف اسرائیلی روبرو نشود، عمدا باخت تا از ادامه مسابقات محروم گردد و مجبور به رقابت با ورزشکار اسرائیلی نشود.

اکنون این پرسش مطرح است که آیا در مسابقات بین المللی در روسیه نیز تیم فوتبال ایران حاضر به رقابت با اسرائیل نخواهد شد و در نتیجه از شرکت در بازی ها محروم خواهد گردید؟

“خبرگزاری بین المللی قدس” در مقاله ای با عنوان “چرا از رویارویی با ورزشکاران صهیونیستی خودداری می کنیم” نوشت: «ایران که از مقاومت مردم فلسطین حمایت می کند، نباید با صهیونیست ها مسابقه بدهد».

این خبرگزاری اعتراف کرد که مردم در ایران می پرسند که چگونه ممکن است که ورزشکاران فلسطینی با رقبای اسرائیلی خود مسابقه می دهند، ولی ایران دو فوتبالیست خود را که در یک تیم اروپایی با اسرائیل مسابقه داده اند مورد خشم قرار می دهد.

خبرگزاری نامبرده نوشت: «اقدام دو فوتبالیست ایرانی برای بازی مقابل تیمی از رژیم صهیونیستی، اقدامی است شایسته نکوهش و محکومیت».

پیام یونسی پور، کارشناس امور ورزشی به خبرنگار “دویچه وله” آلمان در این باره می گوید: «ما تنها شش ماه تا مسابقات فوتبال در روسیه فاصله داریم و بعید به نظر می رسد که فدراسیون جهانی فوتبال و کمیته بین المللی اولمپیک فرصت رسیدگی به پرونده ایران را داشته باشند. از سوی دیگر، موارد خودداری ایران از مسابقه با وزرشکاران اسرائیلی زیاد نبوده است و بنابراین، احتمال بسیار ضعیف است».

این کارشناس، در پاسخ به این پرسش که چه گزینه هایی در برابر آینده ورزش ایران قرار دارد، می گوید: «صفایی فراهانی و رسول خادم، هر دو رئیس فدراسیون های ایران بوده و هستند. فراهانی به شیوه چپ به امور می نگرد، ولی خادم اصولگرا می باشد. اما هر دو بر این باورند که باید یک بار برای همیشه تکلیف آینده ورزش ایران را روشن کنند».

او می گوید: «در این مورد، دو گزینه بیشتر وجود ندارد. راه نخست آن است که ایران رسما و صریحا اعلام دارد که به هیچ عنوان و تحت هیچ شرائطی حاضر نیست با ورزشکاران اسرائیلی مسابقه دهد، و در این صورت، تکلیف روشن است و ایران از ادامه شرکت در مسابقات بین المللی محروم خواهد شد. یا این که ایران اعلام کند که به هرحال مسابقه خواهد داد»

یونسی پور در ادامه سخنانش گفت: «این پروسه تاریخی دارد ایران را به جایی می رساند که دیگر راه گریزی وجود نداد. یا باید بگوئیم مسابقه نمی دهیم و محروم شویم و یا به مسابقه تن در دهیم. ولی ممکن است که حکومت ایران به سیاست کجدار و مریز کنونی همچنان ادامه دهد – یعنی از برخی مسابقات خودداری ورزد و در برخی مسابقات دیگر شرکت کند اما با اسرائیلیان روبرو نشود».

(مطالب بیشتری را درباره مساله جلوگیری حکومت ایران از رویارویی ورزشکاران ایرانی و اسرائیلی، در ستون “واکنش ها” مطالعه فرمائید)

وبسایت “عصر ایران” اخیرا نوشت که دست کم در ۲۶ مورد، ورزشکاران ایرانی به دستور مقامات آن کشور ناچار شدند از دادن مسابقه با ورزشکاران اسرائیلی خودداری کنند و عملا موجب پیروزی ورزشکار اسرائیلی گردیدند و به او “هدیه” دادند.

(این مقاله را می تواند در ستون “واکنش ها” در وبسایت ما مطالعه فرمائید)

دو تن از اعضای شورای فنی کشتی آزاد ایران، با نام های منصور برزگر و ابراهیم جوادی، اخیرا هشدار دادند که جلوگیری از رقابت ورزشکاران ایرانی با حریفان اسرائیلی در صحنه ورزش بین المللی، “نه تنها کشتی ایران، بلکه همه رشته های ورزشی کشور را با خطر تعلیق روبرو می کند”. به عبارت دیگر، ایران ممکن است از بسیاری از رشته های مسابقات ورزشی جهان کنار گذاشته شود.

ابراهیم جوادی در ادامه هشدار خود گفت: «اگر چاره ای برای مساله رویارویی با ورزشکاران اسرائیلی پیدا نکنیم، ناچار خواهیم بود کل ورزش ایران را به تعطیل بکشانیم.

منصور برزگر نیز در ادامه هشدار خود نسبت به این خطر گفته است که “بحث تعلیق کشتی ایران بسیار جدی است و باید مسوولین با حدیت این امر را دنبال کنند”.

طبق بند چهارم اساسنامه کمیته بین المللی اولمپیک، دخالت دادن هرگونه امور مذهبی، سیاسی، قومیتی، نژادی و همه امور دیگری که خارج از عُرف ورزش می باشد، در امور ورزشی ممنوع است. این اصل باید در همه نهادهای ورزشی از باشگاه ها تا فدراسیون ها و مسابقات بین المللی در نظر گرفته شود. هرگونه تخلف از این دستور ممنوع است و مخالف قوانین ورزشی بین المللی محسوب می گردد.

در یک سال اخیر دو مورد در مسابقات بین المللی پیش آمد که به ورزشکاران ایرانی دستور داده شد از رویارویی با حریف اسرائیلی خویش خودداری کنند – در غیر این صورت، پس از بازگشت به ایران شدیدا مجازات خواهند شد.

احسان حاج صفی و مسعود شجاعی فوتبالیست های ورزیده ایرانی به خاطر بازی در چارچوب تیم باشگاه یونانی “پانیونیوس” با تیم اسرائیلی “مکابی”  به دستور مقامات فدراسیون فوتبال ایران، از ادامه مسابقه در تیم ملی ایران محروم شدند. ولی پس از چندی، این تحریم علیه حاج صفی باطل شد، گرچه، مسعود شجاعی همچنان مورد تحریم حکومت ایران قرار دارد.

یک مورد دیگر کشتی نگرفتن علی کریمی با رقیب اسرائیلی خود بود. کریمی برای آن که با حریف اسرائیلی روبرو نشود، عمدا باخت تا از ادامه مسابقات محروم گردد و مجبور به رقابت با ورزشکار اسرائیلی نشود.

“خبرگزاری بین المللی قدس” در مقاله ای با عنوان “چرا از رویارویی با ورزشکاران صهیونیستی خودداری می کنیم” نوشت: «ایران که از مقاومت مردم فلسطین حمایت می کند، نباید با صهیونیست ها مسابقه بدهد».

این خبرگزاری اعتراف کرد که مردم در ایران می پرسند که چگونه ممکن است که ورزشکاران فلسطینی با رقبای اسرائیلی خود مسابقه می دهند، ولی ایران دو فوتبالیست خود را که در یک تیم اروپایی با اسرائیل مسابقه داده اند مورد خشم قرار می دهد.

خبرگزاری نامبرده نوشت: «اقدام دو فوتبالیست ایرانی برای بازی مقابل تیمی از رژیم صهیونیستی، اقدامی است شایسته نکوهش و محکومیت».

پیام یونسی پور، کارشناس امور ورزشی به خبرنگار “دویچه وله” آلمان در این باره می گوید: «ما تنها شش ماه تا مسابقات فوتبال در روسیه فاصله داریم و بعید به نظر می رسد که فدراسیون جهانی فوتبال و کمیته بین المللی اولمپیک فرصت رسیدگی به پرونده ایران را داشته باشند. از سوی دیگر، موارد خودداری ایران از مسابقه با وزرشکاران اسرائیلی زیاد نبوده است و بنابراین، احتمال بسیار ضعیف است».

این کارشناس، در پاسخ به این پرسش که چه گزینه هایی در برابر آینده ورزش ایران قرار دارد، می گوید: «صفایی فراهانی و رسول خادم، هر دو رئیس فدراسیون های ایران بوده و هستند. فراهانی به شیوه چپ به امور می نگرد، ولی خادم اصولگرا می باشد. اما هر دو بر این باورند که باید یک بار برای همیشه تکلیف آینده ورزش ایران را روشن کنند».

او می گوید: «در این مورد، دو گزینه بیشتر وجود ندارد. راه نخست آن است که ایران رسما و صریحا اعلام دارد که به هیچ عنوان و تحت هیچ شرائطی حاضر نیست با ورزشکاران اسرائیلی مسابقه دهد، و در این صورت، تکلیف روشن است و ایران از ادامه شرکت در مسابقات بین المللی محروم خواهد شد. یا این که ایران اعلام کند که به هرحال مسابقه خواهد داد»

یونسی پور در ادامه سخنانش گفت: «این پروسه تاریخی دارد ایران را به جایی می رساند که دیگر راه گریزی وجود نداد. یا باید بگوئیم مسابقه نمی دهیم و محروم شویم و یا به مسابقه تن در دهیم. ولی ممکن است که حکومت ایران به سیاست کجدار و مریز کنونی همچنان ادامه دهد – یعنی از برخی مسابقات خودداری ورزد و در برخی مسابقات دیگر شرکت کند اما با اسرائیلیان روبرو نشود».

(مطالب بیشتری را درباره مساله جلوگیری حکومت ایران از رویارویی ورزشکاران ایرانی و اسرائیلی، در ستون “واکنش ها” مطالعه فرمائید)