کارشناس اسرائیلی به “ایران اینترنشنال”: پیشرفت سپاه پاسداران در ساخت پهپاد موجب نگرانی جدی است

ساخت پهپادهای جنگی توسط سپاه پاسداران، در سال های اخیر همیشه موجب نگرانی اسرائیلی بوده، ولی اکنون ایالات متحده و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس نسبت به آن ابراز نگرانی می کنند.

شبکه تلویزیونی “ایران اینترنشنال” در یک گزارش اختصاصی، از قول یک منبع آگاه نظامی اسرائیل که تامی از او برده نشد، بر این واقعیت انگشت گذاشت و از جمله گفت که ساخت انواع پهپادها توسط سپاه پاسداران، نه تنها زنگ خطری برای اسرائیل است، بلکه همه کشورهای عربی که در معرض تهدید رژیم ایران قرار دارند نیز، این روند را با نگرانی دنبال می کنند.

بابک اسحاقی، خبرنگار برجسته “ایران اینترنشنال” در گزارش خود از قول آن کارشناس اسرائیلی از جمله گفت که ساخت پهپاد تهاجمی، هزار برابر ارزان تر از تولید یک موشک است و رژیم ایران این جنگ افزار را در شمار بسیار زیاد تولید کرده و امنیت کشورهای همسایه را به شدت به خطر انداخته است.

او توضیح داد که سه نوع پهپاد نظامی وجود دارد که یک نوع آن اطلاعاتی است و نوع دوم می تواند تهاجمی باشد و نوع سوم انتحاری است که هنگام اصابت به هدف منفجر می شود و نتایج مرگباری به دنبال می آورد.

بیش از دو سال است که اسرائیل در مورد خطر پهپادی سپاه پاسداران هشدار می دهد و اکنون مدت کوتاهی است که ایالات متحده نیز به این ابراز نگرانی پیوسته است.