کارشناس اسرائیلی: قرارداد ۲۵ ساله با چین، پیامدهای خطرناک نظامی  دارد و امنیت منطقه را بهم می زند

یک کارشناس امور امنیتی در اسرائیل می گوید که قرارداد ۲۵ ساله چین با رژیم ایران، آن سرزمین را به مستعمره چین مبدل می سازد و از نظر امنیت منطقه خاورمیانه و حتی اسرائیل بازتاب ویرانگری ممکن است داشته باشد.

رون بن ییشای، تحلیلگر امور نظامی و امنیتی که بیش از پنجاه سال است رویدادهای ایران و منطقه را دنبال می کند، در ارزیابی خود نوشت که این قرارداد، صرفنظر از جنبه های اقتصادی آن که برای منافع ملی ایران فاجعه آمیز است، دارای خطرات سنگین امنیتی نیز برای دیگر کشورهای منطقه و از جمله اسرائیل می باشد.

او نوشت که در چارچوب این توافق، و با این استدلال که چین باید از سرمایه گذاری های خود در منطقه حفاظت کند، احتمال بسیار می رود که رژیم ایران پایگاه هایی را در اختیار ارتش چین قرار دهد و همکاری های گسترده ای نیز در زمینه نظامی بین دو کشور نیز جریان یابد.

گرچه چین، در مقایسه با ایالات متحده، اسرائیل و کشورهای غرب اروپا، دارای تکنولوژی نه چندان پیشرفته ای می باشد، ولی در مقایسه با حکومت ایران، تکنولوژی بسیار پیشرفته تری دارد که اگر در اختیار سپاه پاسداران قرار دهد، قدرت نظامی رژیم ایران را به شدت بالا می برد و بر توان تهاجمی آن می افزاید.

همکاری های اطلاعاتی چین با رژیم ایران نیز ممکن است برای کشورهای منطقه، و از جمله اسرائیل بسیار خطرناک باشد.

این ارزیابی و ابراز نگرانی، با توجه به شیوه رفتاری چین در برخی کشورهای دیگر است که قراردادهای مشابهی با آن ها امضا کرده است. به موجب این قراردادها، چین پایگاه های نظامی نیز در آن کشورها برپا ساخته است.

تحلیلگر رادیو پیام اسرائیل نیز می گوید که چین از سال ها پیش برنامه گسترده و دقیقی برای مسلط شدن بر معادن مواد خام در بسیاری کشورها به اجرا گذاشته است. سرمایه گذاران چینی امتیاز استخراج معادن مواد اولیه در ده ها کشور را خریداری کرده اند تا مطمئن باشند که مواد مورد نیاز کارخانه های تولید چین همچنان به سوی آن کشور روان خواهد بود.

همچنین، دولت پکن می کوشد بازارهای مصرفی کشورهای عقب مانده و یا در حال توسعه خارجی را در انحصار خود بگیرد و امضای قرارداد با ایران نیز حلقه ای از این زنجیره است.

از هنگام به روی کار آمدن دولت پرزیدنت ترامپ، ایالات متحده کارزار گسترده ای را علیه امپریالیسم اقتصادی چین آغاز کرده و می کوشد کشورهای مختلف و از جمله اسرائیل را از گسترش داد و ستد بازرگانی با دولت کمونیستی چین باز دارد. ایالات متحده به موفقیت هایی در این زمینه دست یافته، ولی هنوز راه درازی در پیش دارد.