کارشناس اقتصادی- سیاسی:رژیم توان کنترل اقتصاد را از دست داده و ایران به ونزوئلا بدل شده است