کارشناس روابط بین المللی در تهران: «رژیم در وقت کشی در مورد برجام، بالاخره دچار زیان خواهد شد»

واکنش های بین المللی علیه وقت کشی رژیم ایران در بازگشت به مذاکرات برجامی، به داخل ایران نیز کشیده شده و یک کارشناس غیر حکومتی می گوید که ممکن است این طفره رفتن، در نهایت امر به زیان حکومت تمام شود و ضرر سنگینی نیز به مردم ایران وارد آورد.

علی بیگدلی استاد دانشگاه و کارشناسان روابط بین الملل، در گفتگویی که امروز (چهارشنبه) در روزنامه “آرمان ملی” انتشار یافت، از جمله گفت:«وقت کشی در مذاکرات برجامی، بیشتر به زیان ایران تمام خواهد شد تا به ضرر کشورهای غربی».

علت تکرار این موضوع آن است که در روزهای اخیر، حتی روسیه نیز به جرگه کشورهایی پیوسته که رژیم ایران را به از دست دادن فرصت متهم ساخته و به رژیم فشار می آورد هرچه زودتر به گفتگوهای برجامی باز گردد.

نخست وزیر اسرائیل در سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل به صراحت گفت که زمان به نقطه خطرناک نزدیک میشود و کشورهای جهان باید لفاظی را کنار بگذارد و قاطعانه در برابر حکومت ایران بایستند. نفتالی بنت، تاکید کرد که اسرائیل باید از امنیت خود دفاع کند و به ذکر این ضرب المثل یهودی پرداخت که ” “اگر من به فکر خویش نباشم، چه کسی به فکر من خواهد بود؟”.

افزایش سطح فقر در ایران، گرچه علاوه بر تحریم ها، علل ریشه ای بیشتری دارد، بدون برداشتن تحریم ها متوقف نخواهد شد.

ابراهیم رئیسی و حسین ایمرعلداللیهان و کاظم غزیب آبادی و تخت روانچی، همگی در روزهای اخیر گفته اند که ایران به زودی به گفتگوی برجامی باز خواهد گشت. آن ها زمانی برای این بازگشت تعیین نکرده اند و با گذشت سه ماه از آغاز ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی، برداشت مقامات ارشد آمریکایی و حتی اروپایی آن است که رژیم قصدبازگشت به گفتگوهای واقعی را ندارد.

ارزیابی آن است که دولت رئیسی می خواهد پیش از آن که چنین گامی برداشته شود، به دستاوردهای بیشتری در امور اتمی برسد تا به خیال خویش، از موضع مستحکم تری به مذاکرات باز گردد.

ادعاهای روزهای اخیر رژیم دایر بر این که کارخانه تولید سانتریفیوژ در کرج جزو تعهدات رژیم ایران به بازرسان بین المللی نیست، موضوع را دشوارتر می کند.

رافائل گروسی رئیس آژانس، هنگامی که از تهران بازگشت گفت که رژیم تعهد کرده به متخصصان آژانس اجازه دهد دوربین از کار افتاده کرج را تعمیر کنند و دوربین تازه ای نیز به جای دوربین نابود شده نصب کنند. ولی کاظم غریب آبادی نماینده رژیم در امور اتمی در وین، ادعا کرد که رژیم چنین وعده ای نداده بوده و اصولا این وعده از دستورالعمل مجلس شورای اسلامی به دور است.