کارگران گروه ملی صنعتی فولاد، در ۲۵ پنجمین روز اعتراضات خود شعار می‌دهند: فلسطین سوریه عامل بدبختی

کارگران گروه ملی صنعتی فولاد، در ۲۵ پنجمین روز اعتراضات خود شعار می‌دهند فلسطین سوریه عامل بدبختی

کارگران گروه ملی صنعتی فولاد که ماه هاست حقوق نگرفته اند دست به اعتراض زده و با شعارهای ضد حکومتی خواستار رسیدگی سریع مقامات به وضعیت بد اقتصادی خود هستند.

آنها با سر دادن شعارهایی مانند فلسطین سوریه عامل بدبختی به  سیاست‌های چهل ساله حکومت اسلامی اعتراض کرده و خواستار آن هستند که ثروت و پول مردم ایران به جای فرستاده شدن به لبنان و فلسطین و سوریه خرج بهبود وضعیت اقتصادی و حقوق از دست رفته کارگران و دیگر اقشار  مردم ایران شود.

کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز همچنین شعار می دهند  نه حاکم نه دولت نیستند به فکر ملت

حکومت اسلامی که به خاطر چهل سال سیاست آشوب طلبی و جنگ افروزی در منطقه خاورمیانه و صدور تروریزم در جهان و همچنین برنامه اتمی با تحریم‌های اقتصادی از سوی آمریکا  روبرو شده است ماه هاست که با اعتراضات گسترده اقشار مختلف مردم ایران نیز روبرو شده و مردم داخل کشور خواستار رسیدگی به مطالباتشان هستند.

از سوی دیگر جامعه جهانی نیز از حکومت اسلامی می خواهد که صدور ترور به جهان را متوقف کند و پول ملت ایران را برای خود مردم ایران خرج کند.

این خواستی است که مقامات آمریکایی و همچنین کشور اسرائیل همواره آن را تکرار کرده اند.

رهبران آمریکا و اسراییل همزمان با صراحت اعلام می کنند که آنها از حق مردم ایران برای دستیابی به یک زندگی بهتر و حق آزادی بیان دفاع می کنند.