کارگروه آمریکایی، کشورهای جهان را از ادامه معاملات با حکومت اسلامی ایران منع خواهد کرد

برایان هوک رئیس گروه اقدام ایالات متحده برای اجرای تحریم ها علیه رژیم ایران

اقدام ایالات متحده برای برپایی یک کارگروه که ماموریت آن نظارت بر اجرای تحریم ها توسط کشورهای مختلف جهان علیه حکومت اسلامی ایران باشد، نشان می دهد که دولت پرزیدنت ترامپ برای خشکاندن همه منابع درآمد رژیم ایران، به ویژه در مورد فروش نفت، تصمیم بسیار قاطع دارد.

وظیفه کار گروه آن است که از یک سو کشورهای بیشتری را تشویق کند که از خرید نفت ایران خودداری ورزند، و همزمان رفتار همه کشورهای دیگر را زیر نظر بگیرند و مواظب باشد که آن ها نفتی از رژیم ایران خریداری نکنند.

دولت آمریکا گفته است که می خواهد وضعی ایجاد کند که حتی یک قطره نفت ایران به کشور دیگری فروخته نشود. آگاهان امور نسبت به اجرای چنین خواسته ای تردید دارند و ارزیابی می کنند که فروش نفت ایران به زیر پنجاه درصد خواهد رسید، که این خود، می تواند یک دستاورد باشد.

در همین حال، حتی اگر ایران به کشوری یا واسطه ای نفت بفروشد، مشکل بعدی آن است که چگونه پول آن را به کشور منتقل سازد و آن را خرج کند. سیستم بین المللی مبادلات پولی تشکیلاتی به نام سویفت است که آن هم در تسلط ایالات متحده قرار دارد و فرستادن پول به ایران را تقریبا غیرممکن می سازد.

پرزیدنت ترامپ گفته است که هر کس با رژیم ایران معامله کند، از معامله با ایالات متحده محروم خواهد شد.

رئیس کارگروه جدید،برایان هوک نیز به خبرنگاران گفت: ایالات متحده کشورهایی را که با رژیم ایران به دادوستد ادامه دهند، شدیدا مجازات خواهد کرد. پست کنونی برایان هوک، مدیریت بخش سیاستگذاری در وزارت خارجه آمریکا می باشد.

هم زمان با این اقدام ایالات متحده، مایک پمپئو وزیر خارجه آن کشور دوباره گفت که او در کنار مردم ایران می ایستد و از اقدامات اعتراضی آنان پشتیبانی می کند.

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران، در پاسخ به این اظهارات گفت: مردم قهرمان ایران، از توطئه بیگانگان عبور خواهند کرد. قاسمی در حالی به پشتیبانی مردم ایران از رژیم سخن می گوید که بسیاری از سران حکومت، خود اعتراف می کنند که اعتراض های مردمی ماه های اخیر نشان می دهد که مردم تا چه حد از رژیم بریده اند و خواهان براندازی آن می باشند.