کانال سیزده اسرائیل: «هکرهای ایرانی توانستند ارزیابی های یک پژوهشگر اسرائیلی را به دست آورند»

شبکه تلویزیونی کانال سیزده در اسرائیل در یک گزارش اختصاصی فاش ساخت که هکرهای ایرانی توانسته اند با یک ترفند ماهرانه، اطلاعاتی را از یک پژوهشگر برجسته امور امنیتی اسرائیل درباره آن چه در لبنان می گذرد به دست آورند. این شیوه بسیار ماهرانه تنظیم شده بود و یک امیر بازنشسته ارتش اسرائیل که به پژوهش در امور امنیتی مشغول است، دیدگاه ها و ارزیابی های واقعی خود را که جنبه محرمانه دارد و قابل انتشار نیست، ندانسته در اختیار هکرهای ایرانی قرار داد. کانال سیزده اسرائیل از قول آشنایان امور گفت که رژیم ایران یک واحد هکری ویژه برپا ساخته که در میان نهادهای پژوهشی اسرائیلی در امور امنیتی فعال است و می کوشد اطلاعات دست اولی را که جنبه محرمانه دارد و یا هنوز انتشار نیافته است به دست آورد.

شیوه عملیاتی این بار هکرهای ایرانی، طبق آنچه که از شبکه کانال سیزده تلویزیون اسرائیل پخش شده آن است که ژنرال نیروهای ذخیره اسرائیل به نام   که تخصص او امور امنیتی و نظامی اسرائیل در مرزهای شمالی، یعنی دو جبهه سوریه و لبنان می باشد، از منشی ژنرال نیروهای ذخیره عاموس یادلین که در گذشته یکی از امیران برجسته ارتش اسرائیل بوده و اکنون ریاست پژوهشکده امور امنیتی را موسوم به ان اس اس به عهده دارد یک ایمیل برای نهاد دیگری به نام “آلما” می فرستد که پژوهشگران آن به ویژه به بررسی اوضاع نظامی و امنیتی در مرزهای اسرائیل با سوریه و لبنان می پردازد.

در این ایمیل جعلی، منشی ژنرال یادلین ظاهرا از پژوهشگر ارشد “الما” می خواهند درباره مقاله ای که ژنرال یادلین در مورد حزب الله و اوضاع نظامی در سوریه نوشته اظهار نظر کند و عقاید و پیشنهادهای خود را برای او بفرستد. پژوهشگر موسسه “آلما” که مامور این کار می شود، از منشی ژنرال یادلین میخواهد که مقاله خود را برایش فرستاد، زیرا آن را در اختیار ندارد.

هکرها ظاهرا دوباره از قول منشی ژنرال یادلین این مقاله را برای آن پژوهشکده می فرستند و یکی از کارشناسان برجسته آن نهاد گزارش جامعی درباره دیدگاه های خود مطرح می سازد و آن را همراه به مطالب جدیدی برای پژوهشکده آی ان اس اس خطاب به ژنرال یادلین ارسال می دارد.

ولی یک روز بعد، طرف های امر که ابتدا به دام افتاده و لازم ندیده بودند که با دفتر ژنرال یادلین تماس بگیرند، دچار تردید می شوند و به یک مرکز پژوهش های هکری روی می آورند و ثابت میشود که شماره تلفنی که در پیام های جعلی ذکر شده واقعیت ندارد و پیام ها از خارج از اسرائیل و توسط یک گروه هکری ایرانی فرستاده شده است.

آن مرکز تحقیقاتی به گزارشگر کانال سیزده گفت که هکرهای رژیم ایران در امور امنیتی بسیار فعال هستند و بازها کوشیده و می کوشند که از طریق حملات سایبری، به آرشیوهای اطلاعاتی دست یابند.

چند ماه پیش نیز هکرها به شبکه آبرسانی شمال اسرائیل رخنه کردند و قصد مسموم کردن آب را داشتند، ولی در این تلاش ناکام ماندند. رسانه های خارج نوشتند که اسرائیل در واکنش به این تجاوز، به شبکه کامپیوتری بندرعباس رخنه کرد و مدت چند روز کار تخلیه و بارگیری در بندر را مختل ساخت که به احتمال قوی رژیم هنوز نتوانسته است آن را برطرف سازد.