کانال ۱۱ اسرائیل:بر اساس سند افشا شده،کرملین از شدت تحریم های جهانی و اتحاد غرب شگفت زده شده است

کانال ۱۱ اسراییل گزارش داد که بر اساس سند محرمانه ای که در وزارت خارجه اسرائیل فاش شده پوتین از حجم گسترده تحریم ها و واکنش های جهانی شگفت زده شده است.

بر اساس سند فاش شده در وزارت خارجه اسرائیل پوتین همچنین در مورد مقاومت های مردمی و ملی در اوکراین دچار اشتباه بوده است.

پس از حمله نظامی روسیه به خاک اوکراین رئیس جمهور و دیگر مقام های دولتی این کشور مردم را به مقاومت در برابر این تهاجم فراخواندند و اکنون پس از بیش از یک هفته از آغاز این جنگ مقاومت مردمی و نظامی همچنان ادامه دارد.

همچنین ارزیابی ها در وزارت خارجه اسراییل این است که روسیه خود را برای تحریم های احتمالی آماده کرده بود و انباشت ذخایر ارزی  به همین دلیل بوده است اما با این وجود وی انتظار این حجم از تحریم ها و واکنش ها را نداشته است.

اطلاعات  مشروح را می توانید در گزارش بابک اسحاقی از اسرائیل ملاحظه بفرمایید.