کانال ۱۲: آمریکا و اسرائیل مراکز هسته‌ای شبیه‌سازی‌شده رژیم ملایان را هدف می‌گیرند