کتاب جدید در اسرائیل، درباره اختراعات و نوآوری ها، موجب افتخار هر شهروند است

وزیر اقتصاد کتاب نوآوری های علمی و تکنولوژی اسرائیل را به نسخه چینی آن را به چاپ گذار کمچانی بسیار موفق علی بابا اهدا میکند

کتابی که هفته پیش در اسرائیل انتشار یافت، می توان برای همه شهروندان این کشور خوشحال کننده و غرورآمیز باشد. این کتاب مجموعه ای از نوآوری های علمی و تکنولوژی اسرائیل است که مجموعۀ آن ها می تواند خدمتی به بشریت و مردم سراسر جهان باشد.

اسرائیل با آن که یک کشور کوچک و نسبتا کم جمعیت است، ولی در بسیاری از رشته ها و به ویژه امور تکنولوژی، فنی، پزشکی و علوم دیگر، یکی از کشورهای پیشگام می باشد

در کتابی که انتشار یافته، گزیده ای از نوآوری های اسرائیلی به نمایش گذاشته شده است. از جمله، شما با شیوه جدید کشاورزی در اسرائیل آشنا می شوید و اطلاع پیدا می کنید که اسرائیل نخستین کشور جهان بود که گوجه فرنگی ها ریز را وارد بازار کرد. این گوجه فرنگی ها به بزرگی آلو و حتی آلوچه می باشد و مزه ویژه ای دارد.

در کنار این گوجه فرنگی های خوشمزه، دانشمندان اسرائیلی در ظرف سال های اخیر انواع داروها را ابداع کرده اند که می تواند در درمان برخی بیماری ها و کاهش رنج بیماران دیگر موثر باشد.

اسرائیل دشمنان و بدخواهان و یاوه سرایان بسیاری دارد. ولی را در راه پیشرفت های علمی و تکنولوژی و همچنین پزشکی و کشاورزی، گام های بلندی برداشته و همچنان بر می دارد.