کشتی تفریحی که قصد شکستن محاصره دریایی غزه را داشت، توسط نیروی دریایی اسرائیل متوقف شد

ناوچه اسرائیلی از ادامه حرکت کشتی تفریحی به جانبداری از حماس در آب های مدیترانه جلوگیری کرد.

ارتش اسرائیل یک کشتی تفریحی را که سرنشینان آن قصد داشتند با تجاوز به حریم دریایی اسرائیل،  به خیال خود محاصره دریایی غزه را در هم شکنند، در نزدیکی آبهای ساحلی توقیف کرد و جلوی ادامه حرکت آن را به سوی غزه گرفت و آن را به بندر اسرائیلی اشدود کشاند.

اسرائیل اعلام کرد که این اقدام طبق قوانین دریایی بین المللی صورت گرفته است.

اکنون سالیان دراز است که نهادهای بین المللی، که فعالیت آن ها عملا به سود ترور فلسطینی است، به شیوه های مختلف موجب لغو محاصره دریایی غزه شوند.

هدف اسرائیل از برقراری این محاصره نظامی – دریایی، جلوگیری از رسانده شدن جنگ افزار به غزه و آمد و شد تروریست ها می باشد. دولت مصر نیز عملا به محاصره زمینی – دریایی غزه ادامه می دهد.

دو کشتی کوچک تفریحی توسط نهادهای طرفدار فلسطینی ها اجاره شده بود که با حرکت به سوی سواحل اسرائیل، محاصره را در هم شکند. اسرائیل از پیش هشدار داده بود که این کشتی ها پیش از رسیدن به حریم دریایی اسرائیل توقیف خواهد شد.

این دو کشتی ماه گذشته از نروژ به سوی آب های اسرائیل به حرکت درآمده بود. چند تن از چپ گرایان اسرائیلی که طرفدار فلسطینی ها هستند، در عرشه این دو کشتی بودند.

این دو کشتی ظاهرا حامل مقداری مایحتاج برای مردم غزه بودند. نیروی دریای اسرائیل کشتی توقیف شده را به بندر اشدود کشاند تا محموله آن خالی شود. قرار بود کشتی تفریحی دوم، بامداد امروز (دوشنبه) به آب های اسرائیلی در دریای مدیترانه نزدیک شود، ولی هنوز خبری درباره مسیر کنونی آن منتشر نشده است.

حکومت حماس در غزه، از یک سو بخش اعظم پول های دریافتی از کشورهای خارجی را صرف برنامه های تسلیحاتی و عملیات تروریستی خود علیه اسرائیل می سازد و از سوی دیگر ادعا می کند که مردم غزه گرسنه هستند و به آذوقه نیاز دارند و محاصره باید برداشته شود.

ولی مقامات اسرائیلی می گویند که برداشتن محاصر به مفهوم آن است که غزه دوباره به کانون ترور و تسلیحات آدمکشی مبدل شود و رژیم ایران عملا در آن سرزمین نیز استقرار یابد.

امروز (دوشنبه) اعلام شد که سازمان ملل متحد برنامه ای برای بازسازی غزه تدوین کرده که به موجب آن عملیات خشونت بار علیه اسرائیل باید متوقف گردد، تا بتوان برای بازسازی غزه اقدام کرد. نیکُلای مِلدانُف که فرستاده ویژه سازمان ملل است برنامه ای تنظیم کرده که به موجب آن، گروه های تروریستی در غزه باید از هرگونه تعرض خشونت بار علیه اسرائیل دست بردارند تا بتوان برای ایجاد زیرساخت سالم در غزه و بازسازی آن سرزمین اقدام کرد.

ولی روزنامه های عربی نوشتند که حماس به ملدانف اطلاع داده که از طرح او بسیار ناخشنود است و حاضر به قبول آن نمی باشد.