کشف باستانشناسی: بادمجان از ایران به سرزمین اسرائیل آورده شد

درباره روابط تاریخی ایران و اسرائیل مدارک بسیار وجود دارد. ولی از دیدگاه شما، چه ارتباطی می تواند بین بادمجان و روابط ایران و اسرائیل وجود داشته باشد؟

این پرسشی است که باستانشناسان اسرائیل اکنون با قاطعیت می توانند به آن پاسخ دهند و برای ما روشن سازند که بادمجان از ایران به سرزمین تاریخی اسرائیل آمده است و زمان آن به یک دوران قدیمی باز می گردد.

ولی چگونه می توان به چنین نتیجه ای رسید؟

پاسخ آن است که باستان شناسان اسرائیلی در این هفته ها در جریان حفاری هایی که در بخش باستانی اورشلیم انجام داده اند، به یک زباله دانی دست یافته اند که عمر آن دست کم به یک هزار و صد سال پیش می رسد و آن دورانی است که خاک اسرائیل بخشی از مملکت اسلامی محسوب می شد و خلفای عرب بر آن حکمفرمایی می کردند.

در این زباله دانی، در کنار بازمانده های غذاهایی چون گوشت و ماهی و زیتون و خرما و انگور و انجیر، آثاری از بادمجان نیز به دست آمد که از یک سو نشان می دهد مردمان آن زمان چه می خورده اند و از سوی دیگر نخستین بار است که به وجود بادمجان در این سرزمین پی برده می شود.

در زباله دانی بخش باستانی اورشلیم، استخوان های مرغ و گاو و گوسفند و انواع دانه های کشاورزی به دست آمد. ولی آن چه که موجب شگفتی گردید، وجود آثاری از تخم بادمجان بود که به گفته باستان شناسان اسرائیلی، از طریق ایران به این سرزمین آورده شده است.

باستان شناسان می گویند که کشت بادمجان در این سرزمین، به تقلید از کشاورزان ایرانی در ابعاد گسترده رایج شده بود و بادمجان بخش جدایی ناپذیری از غذای مردمان این سرزمین را تشکیل می داد.

در جریان حفریات باستانشناسی، در این زباله دانی قطعاتی از یک سبوی سفالی نیز به دست آمد که روی آن واژۀ “برکه” دیده می شود و قدمت این زباله دانی را ثابت می کند.

خانم “اوریا عمیخای” یکی از باستانشناسانی که به این کشف دست یافته اند، به خبرنگاران گفت: دانه های به دست آمده دقیفا همان تخم بادمجان است. ولی بعید نیست که از نظر کشت، بادمجان های آن دوران با بادمجان های امروز تفاوت هایی داشته است.

یک دیدگاه

  1. دقت میفرمایید …پیامبر فرمودند بادنجان بخورید و زیاد هم بخورید چون اولین گیاهی است که به خداوند عزوجل ایمان آورده است!

Comments are closed.