کشف پزشکی یک بانوی پژوهشگر اسرائیلی، تشخیص و درمان سرطان پستان برخی زنان را آسانتر می کند

خانم پروفسور افرات لوی لهد که شیوه تازه ای برای شناسایی سرطان سینه در خانم های اروپایی تبار شناسایی کرده است یک عکس از ساختار سرطان را در راس گزارش قرار دهید

دو بانوی پژوهشگر اسرائیلی توانسته اند شیوه بیابند که در مورد برخی از بانوان، آثار احتمال به سرطان سینه را پیش از آن که بروز کند شناسایی کنند و تغییرات احتمال ژن را تشخیص دهند و برای بانوانی که به سرطان سینه مبتلا شده اند، راه های درمانی ساده تری ارائه دهند. ولی این شیوه فقط در مورد زنانی است که در کشورهای غرب اروپا ریشه دارند و اشکنازی نامیده می شود. در برخی از این بانوان، یاخته های سرطانی که هنوز بروز نکرده، دارای ژنی هستند که دِگردیسی در آن رخ می دهد و یافتن داروی مناسب را دشوارتر می کند و مراحل درمانی نیز سخت تر می شود.

بانو پروفسور افرات لوی لهد  Efrat Levi Lahat پزشک بلندپایه بیمارستان شعره صدق Shaarey Sedegh در اورشلیم که به این کشف دست یافته می گوید: حدود ده درصد از موارد ابتلا به سرطان سینه به علت وقوع تغییرات ژنتیک است که در اصطلاح علمی دگردیسی نامیده می شود . او می گوید این پدیده در مورد چند ژن وجود دارد که یکی از آن ها  BRCA 1  نامیده می شود. ژن مشابهی نیز وجود دارد که BRCA 2  نام گرفته است.

شماری از بانوانی که ریشه اشکنازی دارند در سنین وسط عمر خود دچار این دگردیسی می شوند که موجب بروز بیماری سرطان سینه می شوند و یا اگر سرطان داشته باشند، وضع آن ها وخیم تر می گردد.

او می گوید که شیوه ابداعی در اسرائیل برای شناسایی این دگردیسی در مراحل ابتدایی می تواند برخی بانوان را از سرطان نجات دهد و در مورد بانوان دیگر، راه معالجه آنان را آسان تر سازد.