کشورهای اروپایی می‌کوشند پذیرش پناهجویان اسلامی و آفریقایی در خاک خود را متوقف کنند

در کشورهای اروپایی مخالفت با ادامه سیل پناهجویان از کشورهای اسلامی و افریقایی ادامه دارد. در آلمان گفته می شود که اقدام خانم آنگلا مرکل که اجازه داد یکی میلیون نفر پناهنده در خاک آلمان مستقر شوند تصمیم درستی نبوده و اکنون آلمان سختی ها و ناراحتی های آن را تجربه می کند.

هم اکنون اکثریت قریب به اتفاق کشورهای اروپایی از پذیرفتن پناهندگان جدید خودداری می ورزند و این در حالی که همچنان کشتی های کهنه و قایق های خطرناک، هر روز ده ها و شاید صدها نفر پناهجو را به ویژه از کشورهای آفریقایی به سوی سواحل اروپا در دریای مدیترانه حمل می کنند.

شورای مرکزی اتحادیه اروپا اعلام کرد که حاضر است بابت جذب هر پناهجو، مبلغ شش هزار یورو به هر کشوری که آن ها را بپذیرد، بپردازد. ولی حتی با این شیوه نیز، هنوز هیچ کشور اروپایی پیشگام نشده است.

واکنش مقامات ایتالیا نسبت به این پیشنهاد بسیار خشمگینانه بود. ایتالیاییان گفتند که آن ها صدقه نمی خواهند، بلکه انتظار دارند که عزت و احترام آن ها حفظ گردد.

تقریبا همه کشورهای اروپای شرقی، درهای خود را به روی پناهجویان بسته اند و بیم دارند که توازن قومی و فرهنگی و ثبات اقتصادی آن ها با ورود پناهجویان، که اکثر هیچ حرفه ای ندارند و از سواد کافی برخوردار نمی باشند، به خطر افتد.

یک دیدگاه

  1. دولت های اروپایی بخصوص انگلیس ، المان ، فرانسه ، بلژیک ، اتریش و اسپانیا سالها ست در برابر رژیم بحران ساز ملایان در مناطق اسلامی از خاورمیانه گرفته تا کشورهای افریقایی ، خود را به خواب خرگوشی زدند .، رژیمی ضد بشری که ماهیتش ایجاد نفاق ، جنگ و خونریزی و صدور تروریسم بوده و ملت ایران را با زور سرکوب به گروگان گرفت تا کشورشان را غارت در جهت اهداف عقیدتی خویش که موجب شد سیل مسلمانان مهاجر از وجود ناامنی جانی و مالی به کشورهای اروپایی سرازیر شود و انان را با بحرانهای اجتمایی و فرهنگی روبرو.

Comments are closed.