کشورهای اروپایی همچنان به برقراری محدودیت های بیشتری برای پناهجویان ادامه می دهند

به دنبال پدیده های منفی که از سیل مهاجرت از کشورهای عقب مانده به ممالک اروپایی ناشی می شود، رهبران اروپائی به مشاوره  پرداخته اند تا ببینند چگونه می توان با این پدیده مبارزه کرد و مهاجرت را محدود ساخت.

به دنبال این رایزنی ها، کشورهای اروپایی تصمیم گرفته اند به یک رشته تدابیر برای محدود ساختن ورود مهاجران غیرقانونی دست بزنند. ساعاتی پس از انتشار این تصمیم خبر رسید که یک قایق لاستیکی بزرگ که ۱۲۰ پناهجود در داخل آن بودند، در وسط دریا واژگون شد. این حادثه در نزدیک سواحل لیبی رخ داد و تنها شانزده تن از سرنشیان آن نجات یافتند و ابراز نگرانی می شود که ممکن است حدود صد نفر جان باخته باشند.

صدراعظم آلمان که تا کنون یک میلیون نفر از پناهجویان مسلمان و کشورهای عرب و آفریقایی را در کشور خود جا داده، در واکنش به تصمیم کشورهای اروپایی گفت که “این تصمیمی درست، در زمانی درست بوده است”.