کشورهای اروپایی صدور تجهیزات شنود تلفنی به ایران و رژیم های دیکتاتوری را ممنوع می کنند

کشورهای اروپایی از صدور تجهیزات پیشرفته شنود تلفنی را به کشورهایی چون ایران که رژیم سرکوبگر دارند محدود خواهند کرد. پارلمان اروپا قانون جدیدی را در این باره به تصویب رسانده که به موجب آن نباید تجهیزاتی را به رژیم های سرکوبگر فروخت، که از جمله از طریق شنود مکالمات تلفنی، می خواهند بازوی سرکوبگری دیگری را علیه مردم خود به کار اندازند.

آگاهان گفتند که تجهیزات شنود مکالمات تلفنی بسیار متنوع است و از جمله شامل تجهیزات فنی، برنامه های کامپیوتری و حتی پهیادها می باشد که هنگام پرواز، مکالمات تلفنی افراد را رصد کرده و آن را به مرکز خود می فرستند. همچنین تجهیزاتی برای هک کردن کامیوترها و یا دسترسی به گذرواژه ها در کشورهای اروپایی تولید شده که حکومت ایران اگر به آن ها مجهز شود، بر شدت سرکوب مردم خواهد افزود و حقوق شهروندی آن ها را بیش از پیش پایمال خواهد کرد.

یکیاز اعضای پارلمان اتحادیه اروپا به نام کلاوس بوشنر که عضو حزب سبزهای آلمان می باشد، و از جمله تدوین کنندگان قانون جدید اروپایی معرفی شده، تاکید کرد که کشورهای اروپا باید از فروش تجهیزاتی که موجب افزایش سرکوب و محدود کردن هرچه بیشتر آزادی شهروندان کشورهای دیگر می شود خودداری ورزند.

وی گفت که تجهیزات جدید الکترونی یکی از ابزار سرکوب در ایران و در خاموش کردن خیزش مردمی در برخی کشورهای عرب بوده که باید جلوی صادرات آن ها را گرفت.