کشورهای اسلامی در قطعنامه خود، از خواست فلسطینیان کاملا جانبداری کردند، ولی …

در واکنش به قطعنامه سازمان کشورهای اسلامی که در پایان همایش آن ها در مکه برگزار شد، و در آن از خواسته های فلسطینیان حمایت قاطع به عمل آمد، تحلیلگران اسرائیلی ارزیابی کردند که پیوستن عربستان و امیرنشین ها به این قطعنامه، که ظاهرا انتقاد شدیدی نیز از پشتیبانی ایالات متحده از اسرائیل محسوب می شود، یک امر نمایشی بوده و به مفهوم آن نیست که این کشورها روبروی آمریکا قرار می گیرند و با آن به مخالفت می ورزند.

در بیانیه پایانی این همایش که روز گذشته (شنبه) انتشار یافته، طرح صلح ایالات متحده با عنوان “معامله قرن” مورد انتقاد صریح قرار گرفته است. ولی چنین انتقادی در بیانیه پایانی همایش کشورهای حوزه خلیج فارس قید نشده بود.

در کنفرانس سوم مکه، رهبران و یا نمایندگان ارشد ۵۷ کشور اسلامی شرکت داشتند و در قطعنامه پایانی خود، انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم و همچنین به رسمیت شناختن حق حاکمیت اسرائیل بر بلندی های گولان توسط ایالات متحده، محکوم دانسته شده است.

در این قطعنامه تهدید شده که اگر کشورهای دیگری به تقلید از ایالات متحده، سفارتخانه خود را به اورشلیم منقل سازند، ممکن است مورد تحریم کشورهای اسلامی قرار گیرند. چنین تحریم احتمالی، در مورد ایالات متحده قید نشده است.

ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی نیز که میهماندار سران کشورهای اسلامی بود، به طور جداگانه هم گفت که او هرگونه تلاش برای تغییر مالکیت تاریخی و قانونی اورشلیم را قاطعانه محکوم می کند.

یک دیدگاه

  1. فلسطیینیان که در واقع ھمان اعراب مهاجر میباشند حالا خواستار زندگی در اسرائیل میباشند، آن ھم پس از اینهمه جنگ، نفرت و کُشتار اسرائیلیھا به دست تروریستھایشان که تا به امروز ادامه دارد۰ سرتاسر ناممکن، نادرست و خوابُ خیال است۰ نَه آشتی برقرار میشود و نَه حق به حقدار میرسد۰ عدالت و آشتی فقط وقتی بر قرار میشود که فلسطینیان به ھمان کشورھایِ عربی که نیاکان و اجدادشان بودہاند بازگردند، درست مانند یهودیھا که به سرزمین پدریِ خود بازگشتند۰ ای کاش کوروش بزرگ زندہ بود و داوری و دادخواهی میکرد۰
    به اُمید پایانِ جنگ و سربلندی اسرائیل

Comments are closed.