کشورهای جهان پیرامون افغانستان رایزنی می کنند و ارزیابی می شود که بدون کمک بین المللی، طالبان سقوط می کنند

رویدادهای سیاسی در افغانستان همچنان مورد نگرانی کشورهای همسایه نیز قرار دارد و آن ها به زودی دومین نشست خود را در این باره برگزار خواهند کرد. سخن از کشورهای ایران، پاکستان، ترکیه، تاجیکستان، چین و روسیه است که دست کم ترکیه و پاکستان از حامیان طالبان به شمار می آیند و دولت های پکن و مسکو در انتظار آن هستند که ببینند چگونه می توانند از فاجعه افغانستان بیشترین بهره اقتصادی و بین المللی را نصیب خویش سازند.

نخستین نشست مجازی وزیران خارجه شش کشور، روز گذشته (چهارشنبه) به میزبانی پاکستان برگزار گردید. دولت اسلام آباد، که در روزهای اخیر متهم شده که به کمک چریک های طالبان شتافته و موجب شکست خیزش مردمی در ولایت پنجشیر شده است، خود را دارای بیشترین مصالح در افغانستان می داند و امیدوار است که با چندین نشست های شش جانبه بتواند رفتارهای خود را توجیه کند و از انتقاد و اعتراض دیگر همسایگان افغانستان به دور بماند.

احمد مسعود رهبر خیزش مردمی پنجشیر همچنان قاطعانه اعلام می کند که پنجشیر سقوط نکرده و اگر طالبان بر جاده ها و شهر بزرگ پنجشیر مرکز ولایت مسلط شده اند، دلیل اشغال همه آن سزمین نیست.

او بر این باور است که هرچه زمان بگذرد، بر شمار ناراضیان قومی و فرهنگی و جنسیتی افزوده خواهد شد و اگر کشورهای اروپایی و ایالات متحده به فشارهای بین المللی ادامه دهند، و اگر چین و روسیه از اعطای کمک مالی و پشتیبانی های دیگر به طالبان خودداری ورزند، سرنگونی آن ها حتمی خواهد بود.

در حال حاضر زنان افغانستان در خط مقدم رهبری جنبش مردمی قرار دارند زیرا بر این باورند که بیشترین آسیب با پیروزی طالبان، به جایگاه اجتماعی و آینده فردی آنان وارد آمده است.

ولی در همان حال، طالبان بر شدت سرکوب افزوده اند و در دو روز گذشته با زنجیر و پنجه بکس و چوبدست، زنان را به شدت مضروب ساختند و آن ها را پراکنده ساختند.

جامعه جهانی این رفتار را محکوم دانست، ولی در همان هنگام، عملیات سرکوبگرانه طالبان علیه روزنامه نگاران داخلی و خارجی نیز آغاز شده و انتظار می رود که موجب برقراری یک اختناق کامل رسانه ای شود.

بیشترین ضربه به روزنامه “اطلاعات روز” وارد آمد که یکی از پرتیراژترین روزنامه های خبری افغانستان هستند. طالبان ابتدا یک عضو این روزنامه را بازداشت کردند و هنگامی که سربیر و یکی از همکاران مطبوعاتی به مرکز طالبان رفتند تا موجب آزادی همکار خود شوند، آن ها نیز به شدت مضروب شدند.

سخنگوی طالبان در واکنش به این رویدادها، با همان شیوه دروغ پردازی و دادن وعده های پوچ، ادعا کرد که دلیل ممنوعیت تظاهرات آن است که دولت جدید در مراحل ابتدایی خود قرار دارد و تظاهرات علیه آن یک اقدام غیرقانونی است. او ادعا کرد که پس از برقراری دولت ثابت، آزادی تظاهرات نیز داده خواهد شد.

تردیدی نیست که طالبان با این ترفند، می خواهند جامعه افغانستان را به خاموشی بکشانند، ولی هنگامی که قدرت خود را  تثبیت شده بدانند، سرکوب با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت.

سخنگوی طالبان، دوباره ادعا کرد که پنجشیر به طور کامل سقوط کرده و ادعا کرد که ارتش پاکستان دخالت در آن نداشته است. د ولی در عین حال گفت که طالبان و اسلام آباد همکاری های خوبی دارند.

احتمال می رود سران اقوام و قشرهای اجتماعی دیگری که در دولت پیشنهادی افغانستان هیچگونه حضوری ندارند، در روزها یا هفته های آینده به موج اعتراض ها بپیوندند.

وزیر خارجه ایالات متحده که می کوشد کشورهای غربی را برای در پیش گرفتن یک راهکار مشترک بسیج کند، پس از دیدار از دوحه، به آلمان رفت و با وزیر خارجه آن کشور به تفصیل به گفتگو پرداخت. همچنین قرار است نمایندگان ارشد بیست کشور ذینفع جهان در رویدادهای افغانستان، بزودی نشست مشترکی برپا کنند.

در عین حال، اتحادیه اروپا تاکید می کند که خواهد کوشید به کمک های انسان دوستانه به مردم افغانستان ادامه دهد. گرچه اعطای این کمک ها می تواند یک اقدام بشردوستانه باشد، ولی ممکن است به تقویت و استحکام رژیم طالبان در افغانستان بیانجامد. همچنین تردیدی نیست که طالبان خواهد کوشید بر این کمک های انسان دوستانه، برای دادن آن به افراد خود مسلط شود.