کشورهای عربی و اسلامی، نسبت به سرنوشت فلسطینیان بی اعتنا شده اند. حکومت ایران خواهان تغییر است

حکومت اسلامی ایران یک بار دیگر کشورهای اسلامی در سراسر جهان را فرا خواند که علیه اسرائیل دست اتحاد بدهند و نگذارند نقشه دولت اورشلیم برای الحاق بخشی از کرانه باختری به خاک اسرائیل عملی شود.

رژیم ایران خود را قیوم و تنها حامی فلسطینیان تلقی می کند و بیش از هر کشور دیگر اسلامی، برای ابراز حمایت نسبت به آنان، هزینه کرده است.

رژیم ایران در این پشتیبانی، با هرگونه مذاکرات صلح فلسطینیان با اسرائیل مخالف است و آن ها را فرا می خواند که به جنگ و ترور، تا نابودی اسرائیل ادامه دهند.

معاون وزیر خارجه رژیم ایران، محسن بهاروند در این زمینه گفت: اکنون با اثبات قطعی عدم خیرخواهی دولت آمریکا و تزویر رژیم صهیونیستی،  جهان اسلامی باید سیاست بسیار قاطع تری در این زمینه در پیش گیرد.

وزیران خارجه شماری از کشورهای اسلامی امروز (پنجشنبه) در یک همایش مجازی، پیرامون نقشه اسرائیل در مورد آینده کرانه باختری به رایزنی پرداختند. این نشست از راه دور، به درخواست حکومت خودگردان فلسطینی برگزار شد که خواهان برخورداری از حمایت همه کشورهای اسلامی علیه اسرائیل می باشد.

این فراخوان معاون وزیر خارجه ایران در حالی بیان می شود که اکثر کشورهای اسلامی و عربی از فلسطینیان قطع امید کرده و آن ها را تنها گذاشته اند و تا کنون به هیچ اقدام عملی علیه اسرائیل دست نزده اند.

در میان کشورهای عرب نیز که نزدیکترین گروه به فلسطینی ها هستند، التهابی برای یاری رسانی به فلسطینیان دیده نمی شود. رهبران عرب اکثرا می گویند که دنیا، عملیات خشونت بار را نکوهش می کند و اصرار فلسطینیان بر نابودی اسرائیل و دفاع از عملیات جنگی علیه این کشور، در دنیای امروز مورد قبول نیست.

در اورشلیم ارزیابی شده که امیرنشین های عرب و کشور عربستان سعودی، حاضر نیستند کوچکترین حمایتی از خشونت های فلسطینی انجام دهند. بسیاری از کشورهای عرب به اسرائیل نزدیک شده اند و روابط آشکار و پنهانی بین دو طرف جریان دارد.