کشورهای عرب خلیج فارس: «فلسطینیان باید از آتش زدن پرچم امارات پوزش بطلبند»

آتش زدن پرچم امارات عربی متحده توسط فلسطینی ها در واکنش به عادی سازی روابط با اسرائیل، خشم امیرنشین های عرب در حوزه خلیج فارس را برانگیخته و اکنون آنها یک صدا از محمود عباس رئیس حکومت خودگردان فلسطینی خواستار هستند که از امارات پوزَ بطلبد و تدابیری بیندیشد که این گونه توهین ها تکرار نشود.

شورای همکاری خلیج فارس که شش امیرنشین و از جمله عربستان در آن عضویت دارند، با انتشار بیانیه ای از این رفتار ابراز خشم کرد و خواهان پوزش طلبی از جانب شخص محمود عباس شد.

پیشتر سوها عرفات Soha همسر بنیانگذار سازمان آزادیبخش فلسطین (ساف) به نام فلسطینیان از این کار پوزش طلبید و شماری از مقامات ارشد حکومت خودگردان فلسطینی بر او خشم گرفتند و وی را مورد تهدید قرار دادند. خانم سوها در گفتگو با رسانه های اسرائیلی، از این رفتار برادران فلسطینی خود ابراز خشم کرد.

تحلیلگران اسرائیلی می گویند که رهبران فلسطینی یکی پس از دیگری فرصت های طلایی را برای رسیدن به حقوق خود از دست می دهند. آن ها از ادامه گفتگوهای صلح با اسرائیل روی گردانیدند و مذاکرات را متوقف کردند، طرح صلح پرزیدنت ترامپ را باطل خواندند و اکنون نسبت به امارات ابراز تنفر می کنند.

بیانیه شورای همکاری خلیج فارس نماد دیگری از دور شدن اعراب از فلسطینی ها و کاهش حمایت از آنان می باشد.

اعلام تصمیم امارات برای عادی سازی روابط با اسرائیل، از جانب همه کشورهای اسلامی و عربی با خشنودی، و یا حداقل با سکوت روبرو شد و رژیم ایران تنها حکومتی بود که تهدید کرد با کمک سازمان های تروریستی تحت حمایت خود، این برنامه را خنثی خواهد کرد.

ولی واکنش رژیم یاران نیز به طور نسبی ملایم بود و تهران از بستن سفارتخانه در ابوظبی و یا قطع روابط خودداری کرد.