کشورهای عرب در همایش مکه: کشور مستقل فلسطینی به پایتختی شرق اورشلیم، باید در کنار اسرائیل برپا شود

کشورهای عرب در همایش مکه: کشور مستقل فلسطینی به پایتختی شرق اورشلیم، باید در کنار اسرائیل برپا شود

دولت عربستان سعودی، در یک کارزار گسترده دیپلماتیک، در روزهای اخیر با برگزاری سه رشته همایش، کوشیده است رژیم ایران را هر چه بیشتر در تنگنای سیاسی قرار دهد و از پشتیبانی کشورهای عرب و ممالک اسلامی در سراسر جهان، برای خنثی کردن توطئه های رژیم ایران برخوردار شود.

گرچه برخی کشورهای اسلامی حاضر نیستند علیه حکومت ایران، در کنار عربستان قرار گیرند، ولی اصل برگزاری این کنفرانس، آن هم در شهر مذهبی مکه که قبله گاه مسلمانان در سراسر جهان است،  یک دستاورد بزرگ محسوب می شود و نشان می دهد که رژیم ایران تا چه حد، در میان کشورهای اسلامی منزوی می باشد و اکثر کشورهای عرب و همه امیرنشین ها در حوزه خلیج فارس، با فتنه گری های آن مخالفت می ورزند.

در این زمینه، گزارش های جداگانه ای به آگاهی شنوندگان خواهد رسید.

در کنار ستیز با حکومت اسلامی ایران، یکی از موضوع های مهمی که در این سه همایش مطرح گردیده، چشم انداز صلح بین اسرائیل و فلسطینی ها می باشد.

در سخنرانی ها و تصمیمات روز گذشته (پنجشنبه) در همایش کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، مساله صلح اسرائیلی – فلسطینی بود. اهمیت این مساله از نظر آنان، نه تنها ابراز همبستگی و دفاع از منافع اعراب فلسطینی می باشد، بلکه از دیدگاه این کشورها، ادامه نزاع فلسطینی – اسرائیلی، مانع گسترش روابط همکاری و ایجاد دوستی بین کشورهای عرب و اسرائیل می شود.

در قطعنامه روز گذشته شورای همکاری خلیج فارس در مکه، از جمله تاکید شده تا هنگامی که این نزاع پایان نگیرد، ثبات و آرامش در خاورمیانه برقرار نخواهد شد.

در سال های اخیر، کشورهای عرب و اسلامی، تا حدود زیادی از قضیه فلسطینی ها دور شده اند و حمایت از آنان، از اولویت سال های پیش برخوردار نیست. ولی این مساله، همچنان یکی از مهمترین دل مشغولی های اعراب و مسلمانان جهان می باشد.

عربستان و امیرنشین ها و مصر و بسیاری دیگر از کشورهای عربی و اسلامی بر این باورند که وقتی مساله فلسطینی ها حل شود، حکومت اسلامی ایران نیز یکی از مهمترین بهانه های خود را برای دخالت در این امر و فتنه گری در منطقه از دست خواهد داد. رژیم ایران با وسیله قرار دادن مساله فلسطینی ها، آن ها را به ادامه ستیز با اسرائیل و به آشوب کشاندن منطقه فرا می خواند و آن را وسیله ای برای دخالت در امور کشورهای عرب و تلاش برای برانداختن حکومت های کنونی قرار می دهد.

محمود عباس رئیس حکومت خودگردان فلسطینی که در همایش مکه شرکت داشت، خواستار برپایی کشور مستقل فلسطینی به پایتختی شرق اورشلیم، و در مرزهای پیش از جنگ شش روزه سال ۱۹۶۷ شد، ولی به خواسته دیگر فلسطینی ها که همانا اجازه استقرار میلیون ها نفر فلسطینی در خاک اسرائیل بود، اشاره ای نکرد.

یکی از علل دور شدن کشورهای عرب از مساله فلسطینی ها، دو دستگی بین آن ها و تسلط حماس و گروه تروریستی جهاد اسلامی بر غزه است. در حال حاضر، اکنون دو حکومت خودگردان فلسطینی وجود دارد که یکی از آن ها به ریاست محمود عباس، در کرانه باختری حکومت می کند و دومی در نوار غزه است که حماس بر آن جا مسلط می باشد، ولی به گروه جهاد اسلامی آزادی فلسطین که توسط رژیم ایران برپا شده، آزادی عمل کامل داده است. هر دو سازمان خواهان نابودی اسرائیل هستند و این در حالی که محمود عباس می گوید که حاضر است کشور مستقل فلسطینی در کنار اسرائیل موجودیت یابد.