کشورهای غربی سخنان خامنه ای را محکوم دانستند، اعراب و مسلمانان از آن جانبداری نکردند، چین و روسیه راه سکوت در پیش گرفتند

علی خامنه ای در سخنان شدیدالحن امروز خود علیه اسرائیل و صهیونیسم، گزنده ترین واژه هایی را که به یاد داشت علیه این کشور و جنبش ملی یهودیان به کار برد و نه تنها صهیونیسم را در ردیف ویروس کورونا قرار داد، بلکه اسرائیل را مانند همیشه “غده سرطانی” خواند و گفت که این غده باید ریشه کن شود.

بسیاری از آشنایان امور در خاورمیانه و جهان، رژیم ایران را یک غده سرطانی می دانند که نه تنها ملت ایران را همچنان سرکوب می کند، بلکه تروریسم را به کشورهای منطقه شیوع داده و گروه های آدمکشی را به وجود آورده که ماموریت آن ها آماده ساختن منطقه خاورمیانه برای تسلط کلونیالیستی رژیم ایران می باشد.

سخنان یهود ستیزانه خامنه ای و دست نشاندگان او، که دوران آلمان نازی و سیاست های هیتلر را تداعی می کند، با نکوهش قاطع سران کشورهای غربی روبرو شده است.

کاخ سفید واشنگتن در بیانیه ای که انتشار داد، از جمله نوشت: ایالات متحده در برابر تهدیدهای جنگی رژیم ایران، بر حق اسرائیل برای دفاع از خود تاکید می گذارد و قاطعانه از آن جانبداری می کند»

همچنین اتحادیه اروپا در بیانیه ای به اسرائیل حق دارد که در برابر این گونه تعرض ها از امنیت خود دفاع کند و تهدیدهای علی خامنه ای را نکوهش کرد.

چین و روسیه، مانند همیشه از ابراز نظر در مورد این گونه مسائل دوری جستند، زیرا هدف اصلی آنان بهره برداری های اقتصادی از همکاری با رژیم ایران است.

کشورهای عرب و اسلامی نه تنها از سخنان جنگ طلبانه سران رژیم ایران کوچکترین پشتیبانی نکردند، بلکه اتحادیه عرب خوی تجاوزکارانه رژیم ایران را محکوم دانست.

حکومت خامنه ای در ایران، نه تنها علیه موجودیت اسرائیل زبان به تهدید می گشاید، بلکه علنا می گوید که هدفش برانداختن نظام کنونی در امیرنشین های عرب و تسلط بر عربستان است تا بتواند بر همه ذخایر نفتی در این منطقه مسلط شود و بتواند یک امپراطوری اسلامی، این بار به نسخه شیعه آن برپا کند.

شورای امنیت کاخ سفید، در بیانیه ای که انتشار داد، از قول پرزیدنت ترامپ نوشت: «ما چشمان خود را در برابر دیکتاتوری نمی بندیم که مرگ بر آمریکا ومرگ بر اسرائیل می گوید، و فراخوان کشتار قوم یهود می دهد.

همچنین، سرپرست سیاست خارجی اتحادیه اروپا، جوزپه بورل نیز در بیانیه ای از قول همه کشورهای عضو، به خبرنگاران گفت: «من به شدیدترین شکل ممکن، سخنان رهبر جمهوری اسلامی و فراخوان او را برای نبرد تا نابودی اسرائیل مردود می دانم».

وزارت خارجه آلمان نیز در بیانیه جداگانه ای سخنان یهود ستیزانه علی خامنه ای را محکوم دانست و آن را نکوهش کرد.