کشور آفریقایی سودان نیز فعالیت حزب الله لبنان و حماس در آن کشور را ممنوع اعلام می کند


حکومت کشور افریقایی سودان که در گذشته همکاری های گسترده ای با رژیم ایران برای انجام عملیات تروریستی در کشورهای دیگر داشت، اکنون اعلام کرده که دفاتر حزب الله لبنان و حماس در آن کشور را تعطیل می کند و خواستار خروج نمایندگان این دو گروه از سودان می باشد.

عمر البشیر رئیس جمهوری پیشین سودان پایه گذار همکاری های تروریستی با رژیم ایران بود و بابت آن مبالغ کلانی از ایران دریافت کرد. ولی این امر موجب انزوای بیشتر سودان در صحنه جهانی گردید و این گونه همکاری ها با رژیم ایران متوقف شد.

عمر البشیر سال گذشته در یک اقدام نظامی از کار برکنار شد و اکنون فرمانروایان جدید سودان، که آمیخته ای از افراد نظامی و سیاسی هستند، دفاتر دو گروه تروریستی وابسته به حکومت ایران را بر می چینند تا بتوانند با کشورهای ضد تروریست روابط دوستانه ای برقرار سازند.

سیاستمداران جدید سودان می کوشند از هرگونه نشان یاری رسانی به امور تروریستی و یا تعرضات خشونت بار دوری جویند تا بتوانند مناسبات خود را با ایالات متحده و کشورهای اروپایی بهبود بخشند و از یاری مالی آن ها برای حل مشکلات اقتصادی سودان و کاستن از ذلت و محنت مردمان آن سرزمین برخوردار گردند.

کشور آفریقایی سودان، از دوران حکومت عمر البشیر در فهرست گروه های تروریست و تروزیست پرور جهان قرار گرفت و اکنون حکومت جدید سودان می خواهد از این فهرست حذف شود تا بتواند با دنیای آزاد همکاری های ثمربخشی داشته باشد.

یک مقام رسمی در سودان گفت: در حالی که حزب الله و حماس در سال های اخیر از فعالیت علنی در سودان خودداری می کردند و بیشترین بخش از فعالیتشان به صورت پنهانی بود، ولی اکنون دولت انتقالی سودان هیچگونه حضور آن ها در کشور را تحمل نمی کند و این دفاتر باید بسته شود و عوامل تروریستی، سودان را ترک گویند.

این صربات جدید بر حزب الله لبنان و حماس در حالی وارد می آید که در شماری از کشورهای اروپایی و غیراروپایی نیز حزب الله یک سازمان تروریستی شناخته شده که باید فعالیت آن متوقف گردد.

بدین سان، حکومت اسلامی ایران که هر سال صدها میلیون دلار به این سازمان ها کمک مالی و تسلیحاتی می رساند، شکست دیگری را در صحنه بین المللی متحمل می گردد.