کمپانی اسرائیلی: «آنتی ویروس ما به صورت موثرتری علیه ویروس های کامپیوتری اقدام می کند

کمپانی اسرائیلی: «آنتی ویروس ما به صورت موثرتری علیه ویروس های کامپیوتری اقدام می کند

یک شرکت اسرائیلی درباره موفقیت خود در طراحی برنامه ای خبر داد که می تواند در برابر بدافزارهای خصمانه، به شیوه بهتری بایستد و آسیب رسانی آنها را خنثی کند. این نرم افزار، به گفته روسای کمپانی، نوع بهتری از آنتی ویروس محسوب می شود و به گفته آنان قادر است جلوی بخش عظیمی از آسیب های احتمالی را بگیرد.

این کمپانی که SeintinelOne نامیده می شود، می گوید که برنامه های ضد ویروسی کنونی، برحسب شیوه نگارش بدافزار به ماهیت آن پی می برند و می کوشند جلوی آن را بگیرند/ ولی اشکال در آن است که این شیوه نگارش مرتبا تکمیل تر می شود و شناخت بدافزار دشوارتر می گردد و این در حالی که در برنامه جدید، شناسایی بدافزار از روی رفتار غیرعادی نرم افزاری است که در آن رخنه کرده است. کامپیوتر بلافاصله این رفتار غیرمتعارف نرم افزار را تشخیص می دهد و به وجود ویروس پی می برد و آن را نابود می کند.

به گفته مهندسین طراح، غلبه یافتن بر چنین برنامه آنتی ویروس، بسیار دشوارتر است و امنیت کامپیوتری را به ویژه در رایانه های انتهایی، افزایش می دهد.

طرز کار این برنامه جدید مبارزه با بدافزارها ایجاب می کند که روی برنامه سیستم عامل سوار شود و از زیر و بم طرز کار آن سیستم آگاه باشد و در لحظه ای که یک رفتار غیرعادی شناسایی شود، فورا آن را متوقف سازد.

این کمپانی شش سال پیش توسط دو جوان هوشمند اسرائیلی برپا شده و یکی از دستاوردهای آن، پرورش نوعی هوش مصنوعی است که قادر به تشخیص رفتارهای غیر عادی می باشد.