کمپانی اسرائیلی: دستگاه کوچکی ساخته ایم که ابتلا به کورونا را در ظرف سی ثانیه شناسایی می کند

یک مرکز پژوهشی امور زیستی در اسرائیل اعلام کرد که توانسته است راه ساده ای برای شناسایی مبتلایان به ویروس کورونا تهیه کند که اگر همه آزمایش های آن با موفقیت روبرو گردد، تاثیر سرنوشت سازی بر ادامه مبارزه با این ویروس کشنده خواهد داشت.

مرکز پژوهشی اسرائیل با نام نانوسنت NanoScent گفت که در این شیوه فرد مورد آزمایش در داخل دستگاه کوچکی باد بینی خود را منتقل می سازد و دستگاه در ظرف سی ثانیه تشخیص می دهد که آیا این هوای تنفس شده دارای ویروس کورونا می باشد یا خیر.

مسؤولان کمپانی می گویند که آزمایش ها در نود درصد از موارد با موفقیت همراه بوده است. اکنون نوبت وزارت بهداشت اسرائیل و مراکز علمی و پزشکی اسرائیل است که این دستگاه را به یک مدت طولانی مورد آزمون قرار دهند و در صورت موفقیت آمیز بودن این کارآزمایی، اجازه تولید و استفاده از آن را صادر کنند.

تشخیص فوری مبتلایان به ویروس جنبه حیاتی دارد. زیرا کسی که مبتلا تشخیص داده شود، فورا از دیگران دور می گردد و مورد معاینات دقیق تر قرار گرفته و حتی در صورت لزوم، فوری بستری می شود که با دیگران در تماس نباشد و نتواند آن ها را مبتلا سازد.

با این سرعت عمل، می توان شمار مبتلایان روزانه را به کمترین میزان رساند.

در حال حاضر، آگاهی از نتیجه آزمایش تا سه روز به درازا می انجامد و طی این مدت، ممکن است فردی که هنوز پاسخ قاطع دریافت نکرده، موجب ابتلای اطرافیان خود شود.

در حال حاضر در اسرائیل روزانه چند هزار آزمایش برای تشخیص مبتلایان انجام می شود، ولی این تعداد نیز هنوز کافی نیست و باید به ده ها هزار نفر در روز رسید.

رسیدن به یک سرعت تشخیص، یعنی دریافت پاسخ در ظرف چند دقیقه، می تواند موجب شناسایی سریع مبتلایان شود و دور ساختن آنان از اطرافیان، لزوم قرنطینه کردن آن افراد را کاهش می دهد و حتی به صفر می رساند.

اگر بتواند تشخیص را با سرعت انجام داد، آنگاه می توان با جرات بیشتری فعالیت های اقتصادی را در ابعاد گسترده تر از سر گرفت.