کمپانی های کشتیرانی جهان از ترس تحریم های آمریکایی، حاضر به حمل و نقل نفت ایران نیستند

در گزارش های پیشین آمده بود که حکومت ایران بخشی از نفت خود را با کمک کشتی های کوچک به وسط دریا منتقل می سازد تا نفتکش های متعلق به قاچاقچیان، آن را بار کنند و بکوشند به کشورهای دیگر بفروشند

رسانه های همگانی گزارش می دهند که کمپانی های بزرگ کشتیرانی در جهان، به دنبال تحریم های نفتی ایالات متحده، حاضر به حمل نفت ایران به مقصد کشورهای دیگر نیستند، زیرا بیم دارند که ادامه داد و ستد آن ها با آمریکا به خطر افتند.

رژیم ایرن در سال های اخیر چندین نفتکش از کشورهای جهان خریداری کرده تا در فرستادن نفت خود به کشورهای خریدار، از استقلال نسبی برخوردار باشد. ولی هنوز بخش اعظم صادرات نفتی ایران، با کمک نفتکش های کمپانی های بین المللی انجام می گیرد.

آگاهان می گویند که خودداری کمپانی های بزرگ جهان در همکاری با رژیم ایران برای انتقال نفت به مشتریان، یک مشکل بزرگ دیگر برای صادرات نفت ایجاد می کند و در حالی رخ می دهد کا اکثر کشورها ناچار هستند زیر فشار ایالات متحده، از خرید نفت ایران خودداری ورزند تا مورد تنبیه قرار نگیرند و به منافع اقتصادی آنان زیان وارد نشود.

در گزارش های پیشین آمده بود که حکومت ایران بخشی از نفت خود را با کمک کشتی های کوچک به وسط دریا منتقل می سازد تا نفتکش های متعلق به قاچاقچیان، آن را بار کنند و بکوشند به کشورهای دیگر بفروشند. بهای این نفت بسیار پایین تر از نرخ بازار است تا کشورها تشویق شوند با به عهده گرفتن خطر رویارویی با تحریم های آمریکایی، حاضر به خرید آن باشند.

بارگیری در وسط دریا به این امید است که نهادهای اطلاعاتی ایالات متحده و کشورهای دیگر نتوانند آن ها را شناسایی کنند. بنیامین نتانیاهو هفته پیش در دیدار از پایگاه اصلی نیروی دریایی اسرائیل گفته بود که یکی از وظایف این نیرو، جلوگیری از انتقال نفت قاچاق حکومت ایران است