کمیساریای پناهندگان سازمان ملل در گرجستان، در همایشی از مشکلات پناهجویان ایرانی آگاه شد

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد یک جلسه مشاوره ای را ،با حضور فعالین و مسوولان اجتماعی اقتصادی و فرهنگی کشور گرجستان و با هدف بررسی وضعیت کنونی  پناهندگان، افراد پناهجو و بی خانمان در گرجستان را برگزارکرد

ایرانیان پناهجو در گرجستان، یکی از نگون بخت ترین فراریان از وطن هستند، زیرا گرجستان به عنوان کشوری که فاقد امکانات رفاهی گسترده می باشد و درآمد سرانه در آن جا بسیار پایین است، در ماه های اخیر مشکلات بیشتری در راه ورود ایرانیان به خاک آن کشور ایجاد کرده است.

با آن که ایران و گرجستان روادید ورود بین دو کشور را از سال ها پیش باطل کرده اند، ولی در ماه های اخیر با تغییر در دستگاه رهبری گرجستان، موانع بسیاری برای ورود ایرانیان، به ویژه پناهجویان برقرار گردیده است.

برای بحث و بررسی این مشکلات، کمیساریای پناهندگان وابسته به سازمان ملل، همایشی با حضور ایرانیان در تفلیس برگزار کرد که جزئیات آن در این گزارش به آگاهی شما می رسد.

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد یک جلسه مشاوره ای را ،با حضور فعالین و مسوولان اجتماعی اقتصادی و فرهنگی کشور گرجستان و با هدف بررسی وضعیت کنونی  پناهندگان، افراد پناهجو و بی خانمان در گرجستان را برگزارکرد. در این جلسه حاضرین به طور مشترک راه حل هایی برای بهبود وضعیت و چشم انداز خود در سال ۲۰۱۹ ارائه دادند .

در این گردهمایی که بیش از ۸ ساعت بطول انجامید حاضرین  به بررسی مشکلات پرداختند وشرکت کنندگان نیز با مطرح کردن مشکلات پیش رو و ارائه نظرات و راهکارهای اساسی ، به طور مشترک در جهت بررسی و حل این رویکرد مهم در سال آینده به تبادل نظر پرداختند.

پناهجویان، پناهندگان و بی خانمانان  در این همایش حضور داشتند و نگرانی های خود را از وضعیت کنونی ابراز کردند و نمایندگان کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد با آنان گفتگو کردند . اما از دستاوردهای مهم این جلسه پیشنهاد برای مشارکت اجتماعی بیشتر برای حل بسیاری از مشکلات بود .

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل از ارائه  راهکار و اطلاعات ارائه شده در این نشست بهره مند شد و متعهد شد تا برنامه ۲۰۲۰-۲۰۲۱ خود را در کشور گرجستان توسعه دهد.

یادآور می شود : آمار پناهندگان در کشور گرجستان از ۳۱ دسامبر ۲۰۱۸ تا کنون در حدود ۱۳۸۲ نفر می باشد که از این تعداد ،کشور عراق با ۵۶۰ نفر ،اوکراین   ۳۴۵ نفر ، روسیه ، ۲۳۵نفر ،سوریه ۹۱ نفر ،مصر ۴۳ نفر ،و بقیه ی کشورها ۱۰۸ نفر .که به احتمال زیاد ایران نیز جزء این آمار آخر می باشد .

و اما در خصوص آمار پناهجویان ، ایران با بیش از۲۲۵نفر در صدر این آمار قرار دارد ، ،ترکیه ۷۸ نفر ،یمن ۷۶ نفر ،عراق ۷۵ نفر ،مصر ۷۰ نفر ،و سایر کشورها ۴۳۵ نفر که در مجموع کشور گرجستان  ۹۵۹ نفر پناهجو دارد .