کمیسیون ویژه سازمان ملل از حکومت فلسطینی خواست تبلیغات یهود ستیزانه و ضد اسرائیلی متوقف شود

سازمان ملل متحد از رهبران فلسطینی خواستار شد از ادامه بیان مطالبی که جنبه یهودستیزی دارد و تنفر قومی و مذهبی را رواج می دهد خودداری ورزند. این موضع سازمان ملل، از زبان کمیته ای به نام “ریشه کن سازی تبعیضات نژادی” نقل شد که برای نخستین بار اظهارات ضد اسرائیلی و ضد یهودی از جانب سران و رهبران حکومت خودگردان فلسطینی را مورد بررسی قرار داده و به این باور رسیده است که برخی از این سخنان جنبه تنفرزایی قومی دارد و حتی ضد یهودی می باشد.

کمیسیون ویژه سازمان ملل، از حکومت خودگردان فلسطینی خواستار گردید، در اظهارنامه های رسمی، سخنانی گفته نشود که جنبه یهودی ستیزی داشته و تنفر از یهودیان را ترویج دهد.

این نخستین بار است که کمیسیون نامبرده، به بررسی گفته ها و رفتارهای سران حکومت خودگردان فلسطینی در این رابطه می پردازد.

در قطعنامه کمیسیون ریشه کن سازی تبعیضات نژادی، که دیروز (سه شنبه) انتشار یافت، همچنین آمده است که نهادی وابسته به حکومت خودگردان فلسطینی و خود سران آن نظام، باید از بیان و یا انتشار مطالبی پرهیز کنند که جنبه آشکار پیش داوری علیه اسرائیل و ابراز خصومت نسبت به یهودیان دارد.