کناره گیری خانم تیسپی لیونی از صحنه سیاسی، با تاسف عمیق روبرو شد. او سیاستمداری بود که تا  آستانه نخست وزیری پیش رفت

خانم تیسپی لیونی، در دوران مذاکرات صلح با محمود عباس اهوداولمرت نخست وزیر وقت

اعلام کناره گیری خانم تیسپی لیونی از فعالیت سیاسی در اسرائیل، با ابراز تاسف بسیاری از سیاستمداران اسرائیلی و مردم این کشور روبرو شد.

خانم لیونی که یک سیاستمدار ورزیده و شجاع محسوب می شود و چند سال سمت وزیر خارجه اسرائیل را به عهده داشت و حتی به آستانه نخست وزیری نیز رسیده بود، روز گذشته (دوشنبه) اعلام داشت که از فعالیت های سیاسی کنار می کشد، زیرا در ارزیابی های انتشار یافته، گمان می رود که حزب مورد رهبری او نتواند از حداقل آراء برای ورود به پارلمان برخوردار گردد.

خانم تیسپی لیونی که یک سیاستمدار میانه رو، ولی بسیار قاطع و ورزیده محسوب می شد، در گذشته یکی از اعضای سرویس امنیت خارجی اسرائیل (موساد) بود که ماموریت های درخشانی انجام داد.

ولی پس از کناره گیری از موساد، به عضویت حزب راستگرای لیکود در آمد و از جانب آن حزب وارد پارلمان شد و در سال های بعد به مقام وزارت خارجه رسید و در این سمت بارها با محمود عباس رئیس حکومت خودگردان و دیگر سران فلسطینی گفتگوهایی برای پیشبرد صلح انجام داد که بی نتیجه ماند.

خانم لیونی در این سمت، دیدارهای محرمانه ای نیز با وزیران خارجه چند کشور عربی داشت که هنوز جزئیات آن آشکار نشده است.

این سیاستمدار پرتجربه، با ابراز ناخرسندی از سیاست های راست گرایانه حزب لیکود، خود به برپایی حزب دیگری دست زد و رهبری آن را به عهده گرفت . این حزب یازده سال پیش، در انتخابات پارلمانی، تقریبا برابر حزب لیکود رای آورد. ولی موفق به تشکیل کابینه نشد و شمار از احزاب حاضر به همکاری با وی نگردیدند و در نتیجه، دولت به رهبری حزب لیکود برپا گردید.

از آن هنگام بود که حزب خانم لیونی به تدریج تحلیل رفت و در یک سال اخیر در موقعیتی قرار گرفت که اکنون در آستانه انتخابات پارلمانی کشور، هیچ حزب دیگری حاضر به ائتلاف با حزب وی نگردید و از آن جا که احتمال حذف این حزب از پارلمان می رود، خانم لیونی در یک کنفرانس رسانه ای اعلام داشت که قصد دارد از فعالیت سیاسی کناره گیری کند.

رهبران شماری از احزاب اسرائیل و همچنین سیاستمداران و تحلیلگران از این تصمیم آن بانوی با شخصیت ابراز تاسف کردند.

خانم لیونی مدت بیست سال در پارلمان اسرائیل عضویت داشت.