کنشگران کرد و عرب در ایران، خواهان برافتادن رژیم کنونی، و رهایی ایران شدند

گروه دیگری از تلاشگران ایرانی با انتشار نامه سرگشاده ای، خواهان برافتادن این حکومت و برپایی رژیم شدند که حقوق قومی و فرهنگی مردم ایران را تامین کند.
چهارده تن کنشگر عرب و کُرد ایرانی با نوشتن نامه‌ای، ضمن اعتراض به تبعیض‌های فرهنگی و سیاسی و همچنین آپارتاید زبانی و قومی‌، خواهان گذار از نظام جمهوری اسلامی شدند.
در این نامه آمده است ، امضاکنندگان خطاب به مردم ایران از اعمال توسعه نابرابر اقتصادی، ستم دوگانه و تبعیض‌های گوناگون سیاسی، مذهبی، فرهنگی، زبانی از سوی حاکمان انتقاد کرده‌ و خواستار ‌کناره‌گیری رهبر جمهوری اسلامی و انحلال کامل نظام جمهوری اسلامی شده‌اند.
امضاکنندگان این نامه از نویسندگان ، فعالان فرهنگی،‌ کنشگران سیاسی و روزنامه‌نگاران کُرد و عرب هستند با اعلام حمایت از نامه‌های پیشین فعالان مدنی و سیاسی در داخل و خارج ایران ، مطالبه خود را کناره‌گیری رهبر جمهوری اسلامی ایران، انحلال همه نهادها و قوای این نظام، و عبور کامل از آن‌ها اعلام کرده‌اند.
نیروهای امنیتی سپاه و وزارت اطلاعات روحانی در طول هفته‌های گذشته تعدادی از امضاکنندگان این نامه‌ها را بازداشت کرده و تحت فشار قرار داده‌اند