کودکان کار در ایران، در شمار قربانیان ویروس کورونا. ولی حکومت توجهی به سرنوشت آن ها ندارد

با آن که گفته شده بود کودکان و نوجوانان از ابتلا به کورونا در امان هستند، ولی این ویروس، از کودکان و به ویژه کودکان کار نیز قربانی می گیرد.

امروز از ابتلای چند تن دیگر از این کم سالان خبر رسید، که از شمار دقیق آنان خبری در دست نیست. برخی شهروندان در شبکه های اجتماعی نوشتند: این روزها که کودکان زباله‌گرد همچنان مشغول کار هستند و می‌توان از هر پنج سطل زباله، یکی از آنها را دید که در حال جست‌وجو در داخل سطل است در صحبت با .با چند نفر از  این کودکان متوجه شدیم که برخی از آنها دانش اموزان، اما به‌دلیل این که پدرانشان از شغل‌های روزمزد همچون پیک موتوری، کارگری ساختمان، دستفروشی و… بیکار شده‌اند مجبورند به دستفروشی و زباله‌گردی روی بیاورند.

قصه مصیبت کودکان فقر و کار به اینجا ختم نمی شود. در بین کودکان فقیر جامعه ایران تعداد بچه‌های دستفروش نیز در خیابان‌ها زیادتر از گذشته شده، که هم دانش آموزان و هم کارگر و سرپرست خانواده .آیا حکومت می داند که این کودکان در صورت ابتلا به بیماری نیز، به‌دلیل هزینه‌های سنگین درمانی و مشکلات پذیرش کودکان بدون اوراق هویتی؟ امکان مراجعه به مراکز درمانی ندارند؟.

کورونا هر روز به شکلی بر زندگی مردم ایران تاثیر می گذارد .این بار ۱۹۲ نانوای لرستان به دلیل مشکلات حاد بهداشتی بسته شدند.

بیرانوند مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی در این باره گفت: نانوایی‌ها از مراکزی است که مردم مستمر برای تهیه نان به آنجا مراجعه می‌کنند، و باید بهداشت را رعایت کنند.