کورونا در اسرائیل تا حدودی مهار شده، ولی جدل بر سر اقدامات بعدی دولت همچنان ادامه دارد

به دنبال تهاجمی تر شدن کورونا در آلوده ساختن مردم به این ویروس، ستاد ضد کورونای اسرائیل امروز (یکشنبه) دوباره تشکیل جلسه داده تا در مورد ابعاد محدودیت های تماس فیزیکی بین مردم و کاهش یا افزایش فعالیت های کاری در کشور تصمیم بگیرد.

از حدود ده روز پیش، در اسرائیل محدودیت های جدیدی برقرار شد که نتایج خوبی داده و آمار مبتلایان و مرگ و میر را پایین آورده، ولی بحث و جدل در بین کارشناسان، اکنون بر این محور دور می زند که آیا باید این محدودیت ها ادامه یابد و یا همچنان ادامه یابد و حتی گسترده تر شود.

یکی از بحث های اختلاف برانگیز آن است که تا چه حد می توان مدارس را بازگشایی کرد و یا به تدریس از راه دور ادامه داد.

در گذشته فرض بر آن بوده که کودکان و نوجوانان به ندرت به کورونا مبتلا می شوند. ولی اکنون فرض بر آن است که آنان نیز همانند بزرگسالان، در معرض خطر قرار دارند. این خطر هنگامی افزایش می یابد که به گفته کارشناسان، ممکن است آثار بیماری در این قشر سنی دیده نشود. ولی آن ها حامل ویروس باشند و نادانسته، خانواده خود را نیر مبتلا سازند.

همچنین بحث بر این است که علاوه بر حفظ سلامت افراد، باید سلامت اقتصادی و اجتماعی کشور نیز حفظ شود. کارشناسان می گویند که برای شکستن زنجیرۀ ابتلاء، باید محدودیت های اجتماعی همچنان حفظ شود و حتی گسترش یابد. ولی رهبران سیاسی و اقتصادی کشور می گویند که چاره ای نیست جز آن که مردم به کورونا خو بگیرند و فعالیت های اقتصادی و اجتماعی در حدی مجاز شناخته شود که بتوان زندگی عادی و فعالیت های روزانه را تا حد معینی ادامه داد. آن ها می گویند که حفظ این سلامت، از حفظ تندرستی مردم کم اهمیت تر نیست.

در دو روز گذشته شمار مبتلایان جدید در هر شبانه روز زیر هزار نفر بوده، ولی از شمار تست ها نیز به علت تعطیلی جمعه و شنبه کاسته شده بود.

در حال حاضر، شمار مبتلایانی که بیماری آن ها فعال است به زیر شانزده هزار نفر کاهش یافته، و همچنین شمار بیماران دشوار به حدود ۵۵۰ نفر تنزل کرده که موجب خشنودی و امیدواری است.

روز گذشته یکی از هنرپیشگان مشهور اسرائیلی به علت کورونا درگذشت که فوت او بازتاب گسترده ای در رسانه ها داشت.